HomeEducatie

Taxe de școlarizare ascunse în contractele facultăților

Comisarii pentu protecția consumatorilor au verificat patru unități de învățământ superior. Aceștia au descoperit că informațiile privind condițiile de înscriere ale noilor studenți sînt incomplete, iar tarifele practicate nu sînt precizate în materialele informative. Contractele de școlarizare de la universitățile verificate nu precizau taxele de școlarizare, de examinare, reexaminare sau alte taxe suplimentare.

 

 

Recent, comisarii nemțeni pentru protecția consumatorilor au descoperit, în cadrul unei acțiuni de verificare a contractelor de studii, că universitățile din Neamț nu informează corect și complet studenții în ce privește condițiile de studiu și taxele de școlarizare. În acțiunea de verificare au fost cuprinse patru unități de învățământ superior, din care trei cu formă de învățământ la distanță (ID) și una cu formă de învățământ cu frecvență (IF).

Comisarii pentru protecția consumatorilor au stabilit că informațiile privind condițiile de înscriere și tarifele practicate sunt oferite prin pliante publicitare, prin afișare pe site-urile universităților și direct la secretariatul centrelor teritoriale. La una din universitățile verificate s-a descoperit că în materialele informative puse la dispoziția viitorilor studenți nu sunt precizate taxele percepute la depunerea dosarului de înscriere, taxele anuale de școlarizare, taxele de examinare și de reexaminare pentru fiecare disciplină în situația neprezentării sau a nepromovării unui examen, menționându-se doar faptul că aceste taxe sunt cele aprobate de Senatul Universității. De asemenea, se condiționează primirea dosarului de înscriere de „depunerea unei declarații pe proprie răspundere prin care candidatul se angajează că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare”. În cadrul unei unități verificate, nu erau încheiate și semnate contractele de școlarizare și anuale cu studenții din anul I, respectiv cele anuale cu studenții din anul II, pentru anul universitar 2012-2013. De asemenea, s-au descoperit cazuri în care nu erau încheiate și semnate contractele anuale de studii, respectiv actele adiționale la contractele de studii universitare de licență valabile pentru anul universitar 2012-2013.

Contractele de școlarizare de la universitățile verificate de comisarii pentru protecția consumatorilor nu precizau taxele de școlarizare, de examinare, reexaminare sau alte taxe suplimentare. În schimb, în contracte erau înscrise clauze contractuale de forma: „condițiile și cuantumul taxelor de studii, de transfer, de reînmatriculare, precum și alte taxe speciale sunt stabilite prin Hotărârea Senatului Universității  pentru fiecare an universitar. În fiecare an universitar, părțile semnează Contractul anual de studii, care va cuprinde planul de învățământ și taxele de studii pentru respectivul an universitar, modalități de plată, condiții de reducere sau rambursare, precum și consecințele  neachitării taxelor de studii la termenele stabilite”. În plus, în contractele de școlarizare existau informații contradictorii cu privire la modalitatea de achitare a unor taxe – fie la începutul anului, fie în mai multe tranșe, iar valoarea taxei de susținere a examenelor restante nu este precizată.

Ca urmare a constatărilor făcute, comisarii pentru protecția consumatorilor au aplicat tuturor celor patru universități verificate câte un avertisment, însoțit de termene de remediere a deficiențelor constatate.

Comentarii

WORDPRESS: 0