Anunț pierdere

COMUNITATEA EVREILOR  din ROMAN, cu sediul în str.Sucedava nr.131, județul Neamț, anunță pierderea codului fiscal  CF 4676820, se declară...

Anunț pierdere

COMUNITATEA EVREILOR  din ROMAN, cu sediul în str. Sucedava nr.131, județul Neamț, anunță pierderea codului fiscal  CF 4676820, se...

Anunț de mediu SC AMF BRUNS ROMÂNIA SRL

SC AMF BRUNS ROMÂNIA SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru  proiectul „Modificare...

Anunţ public privind emiterea autorizației de înființare

SC. GENESIS BIOTECH SRL, cu sediul în com. Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Bruxelles nr. 877A, jud....

Anunț angajare

SC Mihaiță Transporter SRL Roman angajează BRUTAR. C.V.-urile se transmit la adresa de e-mail: mihaita.transporter@yahoo.com Relații și informații...

Anunţ iniţiere plan Amenajament silvic UP I Styrcea

SC OCOLUL SILVIC GREENGOLD EST SRL anunţă publicul interesat asupra iniţierii planului: Amenajament silvic UP I Styrcea, titular persoană...