ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

  Unitatea administrativ – teritorială Doljești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 28 și 49 începând cu data de 26.10.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Doljești, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Doljești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. (RO.1.1)