HomeEducatie

Sindicatele din învățămînt promovează egalitatea de șanse

Federația Sindicatelor Libere din Învățămînt și Cercetare Neamț a lansat platforma de comunicare între partenerii proiectului „Promovarea prin activități inovatoare a egalității de șanse și de gen în cadrul organizațiilor partenerilor sociali cu accent pe instituțiile de educație” – www.equal.ro.

 

Platforma este unul dintre obiectivele finale ale proiectului, partenerii locali din proiect luînd un prim contact cu aplicațiile și meniurile acesteia în cadrul atelierului de lucru desfășurat cu prilejul lansării. Principalele meniuri ale platformei cuprind obiectivele proiectului, partenerii, datele seminariilor regionale și punctele de informare. Anterior realizării platformei au fost înființate 32 de puncte de informare în unități de învățămînt din regiunile implicate în proiect: Regiunea de Nord-Est, regiunea de Nord-Vest și București – Ilfov. Proiectul „Promovarea prin activități inovatoare a egalității de șanse și de gen în cadrul organizațiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituțiile de educație” este implementat de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învățămînt și Cercetare Științifică Neamț, în calitate de beneficiar, și de partenerii săi: FSLI, Uniunea Județeană a Sindicatelor Libere din Învățămînt Bistrița Năsăud, TILS Romania, Fundacion ESTE Spania, EFAL Italia și Camporlecchio Educational, Italia.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare asupra principiului egalității de șanse și de gen în cadrul societății civile, prin contribuția adusă la acest proces de partenerii sociali. Proiectul multi-regional se derulează pe parcursul a 25 de luni, din ianuarie 2011 pînă în 2013, și se adresează unui grup țintă de 600 persoane, din care 300 de femei, din Regiunile NE, NV și București-Ilfov. Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investește în oameni”.

Comentarii

WORDPRESS: 0