Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare, la Colegiul Tehnic „Miron Costinˮ

HomeSocial

Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare, la Colegiul Tehnic „Miron Costinˮ

 

 

Colegiul Tehnic „Miron Costinˮ din Roman va primi finanțare de 17.240 de euro, prin intermediul Programului Erasmus+, pentru proiectul „Motivație pentru educațieˮ, evaluat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu 81 de puncte.

„Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă formarea de competențe pentru manageri și cadrele didactice pentru a reduce absenteismul și a combate fenomenul de abandon școlar. În contextul actual, se impune formarea europeană a personalului didactic pentru a beneficia de un schimb de experiență, de instruire și însușire de bune practici pentru gestionarea absenteismului și a abandonului școlar, dar și pentru a cunoaște noile tendințe din educație pentru a face față cu succes noilor provocări ale acestui domeniu”, afirmă profesor Paraschiva Buciumanu, coordonatorul proiectului.

În acest sens, directorii instituției, împreună cu șase cadre didactice, vor participa la cursuri de formare în Cehia și Cipru. La cursul de formare de la Praga, „Early school leaving”, vor participa cinci cadre didactice pentru a se familiariza cu tehnici noi de predare, de învățare și de evaluare pentru a combate eșecul școlar în toate formele în care acesta se manifestă. De asemenea, profesorii își vor dezvolta competențe de relaționare cu elevii aflați în situație de risc și își vor îmbunătăți strategiile prin care vor crește motivația elevilor pentru a continua școala.

Echipa managerială va participa la un curs de formare în Limassol, „Leadership and Management in educational establishments”, pentru a-și îmbunătăți competențele manageriale și pentru a învăța noi strategii care să faciliteze organizarea resursei umane și colaborarea productivă școală-familie-comunitate.

Pentru ca obiectivul principal să fie îndeplinit, proiectul a fost construit pe două coordonate, participarea cadrelor didactice la cursuri de formare europeană susținute de organizații de prestigiu din Europa și implementarea unei strategii postmobilitate care să reducă absenteismul și să diminueze abandonul școlar. Finanțarea acestui proiect este o mare realizare pentru liceul romașcan, fiind primul proiect Erasmus câștigat de Colegiul Tehnic „Miron Costin”, iar participarea cadrelor didactice la aceste mobilități va contribui la dezvoltarea resursei umane prin programul european de formare, acest fapt, determinând și realizarea unei educații de calitate.

„Eșecul școlar, absenteismul și abandonul sunt printre cele mai grave problem ale școlii actuale, iar proiectul «Motivație pentru educație» reprezintă dovada preocupărilor noastre de a găsi cele mai bune soluții la problemele cu care ne confruntăm.

Acest proiect va oferi profesorilor din școlile care se confruntă cu aceeași problemă alternative educaționale pentru a stimula creativitatea elevilor, metode inovative pentru promovarea egalității de șanse, pentru implicarea elevilor care provin din medii dezavantajate și care se află în situație de risc, precum și metode prin care familia este responsabilizată să se implice în educația copiilor, toate acestea devenind exemple de bune practici pentru a-i motiva pe elevi să-și continue studiile. Așadar, se va realiza o colaborare cu instituțiile care care se confruntă cu fenomenul de abandon școlar și se va ajunge mai repede la cunoașterea noilor strategii pentru gestionarea corectă a problemei.

La nivel local, regional și național sunt multe instituții care se confruntă cu problema absenteismului și a abandonului școlar, iar existența acestui proiect va contribui la conștientizarea elevilor, a părinților, a cadrelor didactice, a comunității locale, dar și a factorilor de decizie, privind riscurile majore ale abandonului școlar ale căror consecințe negative, în viitorul apropiat și îndepărtat, ne vor afecta pe toți”, a mai precizat profesor Paraschiva Buciumanu, coordonatorul proiectului.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0