Prima paginăEducatie

„Petru Poni” este pepinieră de angajați pentru Umaro

Dimensiune text

Cursanții vor face practică la Umaro, avînd șansa de a fi angajați la finele stagiului. Pe perioada studiilor, elevii primesc o bursă de 200 de lei pe lună, iar cei mai buni dintre ei vor primi și o bursă din partea angajatorului. Înscrierile au loc în perioada 7 – 30 mai.

 

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” vine în întîmpinarea tinerilor care vor să învețe o meserie căutată pe piața muncii cu o ofertă unică la nivel de județ: școală profesională pentru calificarea de frezor – rabotor – mortezor (14 locuri) și cea de mecanic utilaje și instalații în industrie (14 locuri). Pregătirea are loc în cadrul programului „Alege-ți drumul”, cu o durată de doi ani, în cadrul căruia cursanții au parte de pregătire pentru meserie, pregătirea practică urmînd să se desfășoare la Umaro, care va angaja la finele ciclului de pregătire cursanții care dovedesc că vor să învețe și să practice meseria.

„Umaro este unul dintre cei patru producători de mașini unelte din România și unul dintre foarte puținii producători din lume care pot construi mașini de prelucrare de mare gabarit. Înscrierea în acest program reprezintă pentru tinerii care optează pentru această calificare oportunitatea de a lucra într-o firmă de prestigiu. În acest moment, media de vîrstă pe palierul lucrătorilor cu pregătire medie este de 52 – 55 de ani, ceea ce înseamnă că avem nevoie de personal tînăr, mai ales în domeniul prelucrătorilor prin așchiere, de aceea am primit cu interes parteneriatul cu Colegiul Tehnic «Petru Poni» pentru pregătirea viitorilor angajați. S-a discutat deja cu acționariatul fabricii și am luat hotărîrea de a acorda și burse pentru elevii care dovedesc că au abilitățile și interesul necesar de a practica această meserie”, a spus inginerul Mihai Lipan, director general al Umaro SA.

La finele programului, cursanții dobîndesc un certificat de calificare profesională cu care se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului se obține certificatul de absolvire a învățămîntului obligatoriu, certificat care permite absolvenților să continue studiile în învățămîntul liceal, clasa a XI-a.

 

Calificări cu deficit de forță de muncă

 

Calificarea de frezor rabotor mortezor asigură absolventului capacitatea de a executa operații de așchiere pe mașini de frezat, rabotat și mortezat și obținerea unei game extrem de diversă de suprafețe și piese prelucrate: suprafețe plane, profilate, canele, caneluri, filete, roți dințate.

Cei care au această calificare au abilitățile și deprinderile necesare de a lucra pe mașini de frezat, rabotat, mortezat pentru execuția-prelucrarea unor piese, aplicînd legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumîndu-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltîndu-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă. Conform Codului Ocupațiilor din România, cu această calificare cursanții se pot angaja ca frezor universal, rabotor – mortezor universal, frezor la mașini roți dințate, rabotor, mortezor roți dințate. Pentru aceste calificări există un deficit de forță de muncă, variabil pe zone de dezvoltare, ca urmare absolvenții își pot găsi cu ușurință loc de muncă cu salariul minim pe economie.

Cu certificatul de calificare profesională de nivel 2 obținut la finalizarea programului absolvenții își pot găsi un loc de muncă sau își pot continua continua pregătirea prin ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, asigurîndu-se astfel obținerea unei duble recunoașteri: profesională și academică, care permite, pe de o parte, dobîndirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 3 de calificare) și, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învățămîntul postliceal (școala de maiștri sau școala profesională) și/sau prin învățămîntul superior.

Calificarea de mecanic utilaje și instalații în industrie asigură absolventului dobîndirea unor abilități, cunoștințe și deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în funcțiune, revizie, întreținere, diagnosticare și reparare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor industriale, aplicînd legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, utilizînd limbajul tehnic de specialitate, asumîndu-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltîndu-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă.

Conform Codului Ocupațiilor din România, ocupațiile ce pot fi practicate cu această calificare sînt: mecanic montator instalații cu cablu în silvicultură și exploatări forestiere, reglor montator, mecanic utilaje, ungător – gresor, operator în verificarea, reîncarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, mecanic întreținere și reparații mașini de cusut industriale, operator în verificarea, întreținerea și repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor, mecanic mașini agricole, mecanic trolist, pregătitor și montator utilaje tehnologice, montator subansamble și montator aparate de aer condiționat. Absolvenții își pot găsi loc de muncă imediat după obținerea certificatului de competențe profesionale, nivel 2, limitele salariale fiind cuprinse între 750 și 850 de lei. Absolvenții își pot continua studiile la ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, obținînd o nouă calificare profesională – nivel 3 – la absolvirea liceului și apoi, trecerea la studiile universitare sau postliceale.

 

Înscrierea în program

 

În programul „Alege-ți drumul” pot intra elevii care sînt înscriși în clasa a IX-a în actualul an școlar, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puțin clasa a IX-a de liceu, dar care și-au abandonat ulterior studiile, precum și elevi din seriile anterioare care au finalizat școala de arte și meserii. Înscrierea se face pe baza unui dosar care se depune la secretariatul școlii.

Etapa I de înscriere se desfășoară în perioada 7 – 31 mai 2012. În această etapă se poate opta pentru oricare dintre calificările profesionale pentru care există ofertă. Etapa a II-a de înscriere se desfășoară în perioada 11 – 25  iunie. În această etapă se poate opta doar pentru calificările profesionale și numai pentru școlile unde au rămas locuri neocupate în urma primei etape. Programul se derulează pe o perioadă de doi ani, după clasa a IX-a, ca parte a filierei tehnologice a învățămîntului liceal.

În primul an de organizare, pregătirea teoretică va reprezenta 40% în ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%. În cel de-al doilea an de învățămînt profesional, importanța pregătirii teoretice va scădea pînă la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în și mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%. Pe perioada studiilor, cursanții primesc o bursă de 200 de lei pe lună, echipament de protecție din partea angajatorului, iar la final au posibilitatea de a se angaja la firma la care au făcut practică.

COMENTARII

WORDPRESS: 0