HomeEconomie

Obligații mai aspre pentru firme

Firmele care nu vor depune la timp bilanţurile pot fi dizolvate din oficiu. Societăţile pentru care ONRC va formula acţiuni de dizolvare vor fi făcute publice cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. 

Modificările aduse la Legea societăţilor comerciale vin cu reguli mai stricte pentru firme. În cazul în care nu vor depune la timp situaţiile financiare anuale şi raportările contabile, firmele vor putea fi dizolvate la cererea oricărei persoane interesate, dar şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Modificările au fost adoptate recent de Parlament şi sunt incluse într-un act normativ promulgat de preşedintele României.

Noua lege prevede că, după dizolvare, lichidatorul va fi numit de către ONRC. Totodată, Legea nr. 152/2015 dispune că dizolvarea va putea să intervină dacă firma nu va depune, la unităţile Ministerului Finanţelor, în termenul legal, declaraţia din care să rezulte că n-a desfăşurat activitate de la constituire. De asemenea, regula va fi valabilă dacă perioada de întârziere va depăşi 60 de zile lucrătoare. Printre altele, dizolvarea societăţilor va mai putea fi pronunţată, potrivit noilor reglementari, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social (inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului) sau societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

Firmele pentru care ONRC va formula acţiuni de dizolvare vor fi făcute publice cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. Lista acestora va fi afişată pe site-ul Registrului Comerţului sau în portalul de servicii online al acestuia. Spre deosebire de actualele prevederi, Legea nr. 152/2015 mai stabileşte că hotărârea prin care tribunalul va pronunţa dizolvarea va fi comunicată şi societăţii în cauză. Apelul împotriva hotărârii de radiere va putea fi făcut de către orice persoană interesată, în 30 de zile de la afişarea listei cu societăţile pentru care ONRC va formula astfel de acţiuni.

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului aduce modificări, printre altele, la Legea societăţilor. Pentru a se aplica, mai trebuie doar să apară în Monitorul Oficial.

Comentarii

WORDPRESS: 0