HomeEconomie

Noul Cod Fiscal schimbă viața agricultorilor

Noul Cod Fiscal vine cu modificări pentru fermieri. Aceştia beneficiază de facilităţi financiare, în anumite condiţii. 

Noul Cod Fiscal adoptat de Guvern aduce modificări notabile în ceea ce priveşte activitatea fermierilor. În primul rând, se diminuează cota de impozit pe venit de la 16%, la 14%, aplicată asupra venitului impozabil realizat începând cu data de 1 ianuarie 2019. Această hotărâre ar lăsa agricultorii cu mai mulţi bani în buzunare. O altă prevedere se referă la faptul că agricultorii nu vor mai plăti impozit pe utilajele agricole, dacă şi primarii localităţilor în care înmatriculează tractorul sau combina îşi dau acordul. Mai mult, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole vor beneficia de facilităţi fiscale.

„În cadrul anului fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale – precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta -, dar şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă”, se menţionează în actul normativ.

De asemenea, pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv, autorităţile pot majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. Mai mult, şi plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate ar putea să nu mai fie o problemă pentru micii fermieri, deoarece s-a decis ca persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi care deţin în proprietate o suprafaţă agricolă de până la două hectare să fie scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. În plus, fermierii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. Totodată, se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru livrarea următoarelor bunuri: animale şi păsări vii, carne, lapte, legume, plante, rădăcini şi tuberculi, fructe comestibile şi preparate din acestea.

Comentarii

WORDPRESS: 0