Prima paginăEducatie

Eminescu va fi sărbătorit printr-un simpozion interjudețean

Dimensiune text

Colegiul Național „Roman-Vodă” organizează, pe 15 ianuarie, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cea de-a treia ediție a simpozionului interjudețean „Creația eminesciană – operă deschisă”.

 

 

Scopul simpozionului îl constituie creșterea calității în educație, prin formarea continuă a cadrelor didactice și implicarea elevilor în activități extracurriculare de înaltă ținută intelectuală. Obiectivele generale urmărite sunt consolidarea capacității intelectuale, prin stimularea gândirii critice și a abordării din perspectiva personală a unei teme culturale, perfecționarea continuă, prin metode ce ies din tiparele formalismului și ale obligativității, precum și abordarea coerentă, argumentată științific și motivată metodic a operei eminesciene în demersul didactic.

În perioada când a fost revizor școlar pentru ținutul Neamțului, Mihai Eminescu a inspectat, la 26 martie 1876, din ordinul Ministrului, Școala nr. 1 de fete, viitorul Liceu «Sturdza-Cantacuzino», legându-și pentru eternitate numele de istoria actualului Colegiu Național «Roman-Vodă». Am propus această activitate pentru a oferi actualilor cititori – cadre didactice și elevi de liceu, în egală măsură – șansa de a-și exprima opinia, de a interpreta un text literar în afara sferei curriculare sau de a aduce o nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut, literar sau publicistic, de a vorbi despre o operă al cărei conținut nu pare a se fi golit vreodată de sensuri ce-și așteaptă hermeneuții. Respectând valoarea tradiției, autoritatea modelului uman și cultural, legenda țesută în jurul mitului literar românesc, creăm un arc peste timp, unind sensibilitatea scriitorului din secolul al XIX-lea cu aceea a cititorului din acest secol, mărturie a perenității, a puterii artei de a deveni axiomă culturală. Considerăm că fiecare generație are dreptul de a vorbi, de a înțelege în limitele propriilor repere o operă, un text literar, ca un exercițiu de evaluare a percepției estetice, de perfecționare a competențelor de interpretare și de comunicare, de afirmare a vocii naratorului din spatele fiecărei cărți citite. Prin acest proiect, încercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr pentru opera eminesciană, ieșirea din șablon și descoperirea unui mare artist, prin implicarea în descifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale„, a spus profesoara Gabriela Romano, coordonatorul echipei de inițiativă.

Invitații speciali ai celei de-a treia ediții a simpozionului sunt profesorul universitar doctor Constantin Dram, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, asistent universitar doctor Doris Mironescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și inspectorul școlar pentru limba română, profesor doctor Gheorghe Brânzei. În deschiderea simpozionului va avea loc și premierea câștigătorilor celor două concursuri de tradiție din „Roman-Vodă” dedicate lui Eminescu, intitulate „Tot mai citesc măiastra-ți carte” și „Strai de purpură și aur”.

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0