HomeEducatie

Directorii de școli vor fi luați la întrebări

La începutul lunii septembrie, directorii de școli din județul Neamț vor face bilanțul activității desfășurate în ultimul an școlar, în fața conducerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

 

Managerii unităților își vor prezenta împlinirile și nerealizările, rezultatele obținute la examenele naționale, modul în care relaționează cu părinții elevilor și cu autoritățile locale, atît printr-o fișă de evaluare, cît și prin prezentarea raportului în fața conducerii inspectoratului școlar.
Evaluarea activității directorilor se face pe baza unei fișe de evaluare, completată și punctată, în paralel, atît de ei înșiși, cît și de inspectorii cu atribuții de management. Evaluarea va fi urmată de o scurtă prezentare realizată de manager în fața comisiei. În situațiile deosebite, voi avea și discuții personale cu directorii unităților de învățămînt„, a spus inspectorul școlar general Viorel Stan.

În categoria „situațiilor speciale”, inspectorul general a introdus diferențele mari de punctaj ce pot apărea între autoevaluare și evaluarea inspectorilor responsabili cu managementul, dar și cazurile în care în timpul anului directorii „s-au remarcat” prin reclamații sau situații prost manageriate. Managerii care, pe baza punctajului înregistrat, vor primi calificativul „Nesatisfăcător” își vor pierde și scaunul și, timp de doi ani, nu se vor mai putea înscrie la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere. La evaluarea de anul trecut, toți managerii unităților de învățămînt au primit calificativul „Foarte bine”.

Comentarii

WORDPRESS: 0