Comercianți din județ, verificați de ITM Neamț

HomeEconomie

Comercianți din județ, verificați de ITM Neamț

În perioada 23 – 26 februarie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat verificări în cadrul unei campanii naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţ, informează ITM Neamț.

Obiectivele campaniei au fost de identificare şi combatere a muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul verificat, precum și de determinare a angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.

Inspectorii de muncă au mai verificat creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă, dar și diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 28 de angajatori. Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; angajatorul nu a cuprins în contractului individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru; nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi; nu se respectă obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la data plăţii drepturilor salariale; nu se respectă obligaţia de a completa dosarele de personal ale salariaţilor; registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate; nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 32 de neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale din care două amenzi de 20.000 de lei şi nouă avertismente contravenţionale. Inspectorii de muncă au identificat, la doi angajatori, câte o persoană care presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Cuantumul amenzilor aplicate pentru muncă nedeclarată a fost de 40.000 lei, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0