Calendarul simulării Evaluării naționale și a Bacalaureatului

HomeSocial

Calendarul simulării Evaluării naționale și a Bacalaureatului

 

Ministerul Educației și Cercetării a emis, la 20 ianuarie, ordinul privind organizarea simulării Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020, și pentru aprobarea calendarului acestora – Ordinul nr. 3066/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din data de 28 ianuarie.

Conform Ordinului de ministru, simularea Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se organizează numai pentru elevii claselor a VIII-a, în timp ce la simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național participă numai elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019 – 2020 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2019 – 2020 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

„Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național în anul școlar 2019 – 2020 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog. Rezultatele obținute la simulările naționale nu vor fi afișate și nu vor fi făcute publice”, precizează Ordinul de ministru.

Simularea Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se va face după următorul calendar: 23 martie – Limba și literatura română, probă scrisă; 24 martie – Matematică, probă scrisă; 25 martie – Limba și literatura maternă, probă scrisă; 3 aprilie – Comunicarea rezultatelor.

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național se va face după următorul calendar: 23 martie – Proba E) a), probă scrisă la Limba și literatura română; 24 martie – Proba E) c), probă scrisă, proba obligatorie a profilului; 25 martie – Proba E) b), probă scrisă la Limba și literatura maternă; 26 martie – Proba E) d), probă scrisă, proba la alegere a profilului și specializării; 3 aprilie – Comunicarea rezultatelor.

Documentul citat mai precizează că, în plus, fiecare inspectorat școlar poate organiza, în luna mai a anului 2020, la nivelul tuturor unităților de învățământ gimnazial/liceal, o simulare cu subiect unic elaborat la nivelul județului, în scopul stimulării pregătirii elevilor în vederea susținerii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului de bacalaureat național, simulare ce poate fi organizată și pentru elevii claselor a XI-a. Subiectele simulărilor din luna mai a anului 2020 se elaborează pentru fiecare disciplină de către un grup de lucru constituit la nivelul fiecărui inspectorat școlar, iar calendarul acestora se elaborează la nivelul fiecărui inspectorat școlar și se comunică unităților de învățământ imediat după finalizarea simulărilor naționale.

Ordinul nr. 3066/2020 al ministrului Educației și Cercetării poate fi consultat integral la acest link: https://bit.ly/2O65Bor.

Comentarii

WORDPRESS: 0