Prima paginăEconomie

Bani pentru agricultura nemţeană

Dimensiune text

Peste o sută de proiecte au fost depuse în judeţul Neamţ din partea microîntreprinderilor din mediul rural şi a cabinetelor medicale umane sau a cabinetelor sanitar-veterinare.

 

 

Din cele 142 de proiecte depuse la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Neamţ, 83 au fost declarate conforme cu normele europene de finanţare. Până luna trecută, valoarea totală a proiectelor IMM-urilor din Neamţ a ajuns la 42.613.620 de lei, din care au fost decontate deja sume totalizând 35.544.181 de lei.

Sprijinul financiar european alocat pe Măsura 312 vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. Banii se dau atât petru microîntreprinderi nou create, cât şi pentru cele deja existente. Investiţiile non-agricole productive se pot face în industria uşoară, în activităţi de procesare a lemnului- cu excepţia mobilei, mecanică fină, ansamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, respectiv producerea de ambalaje. Astfel de fonduri susţin şi investiţii în dezvoltarea activităţilor meteşugăreşti, servicii pentru populaţia din mediul rural, producerea de energie regenerabilă. Ajutorul public nerambursabil ajunge la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu depăşeşte 50.000 de euro pentru un proiect – dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate, 100.000 de euro pentru un proiect depus de microîntreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în transportul rutier, respectiv 200.000 de euro pentru un proiect depus de alte tipuri de microîntreprinderi.

Agricultura nemţeană nu este sprijinită doar prin fonduri europene în cadrul Măsurii 312, în această perioadă. Peste 450 de gospodari din judeţ beneficiază de rentă viageră agricolă, pentru că au arendat sau au înstrăinat terenuri agricole. 463 de beneficiari de rentă viageră agricolă din Neamţ au de încasat, în total, 338.135 de lei. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat, respectiv echivalentul în lei a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan arendat. Renta viageră agricolă se achită într-o singură rată anuală şi este netransmisibilă, plata sa încetând la data decesului rentierului agricol sau în cazul în care rentierul cumulează mai mult de 10 hectare de teren în extravilan.

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0