Prima paginăEconomie

Angajatori din domeniul construcţiilor, verificaţi de ITM Neamţ

Angajatori din domeniul construcţiilor, verificaţi de ITM Neamţ

Dimensiune text

În perioada 9-16 iunie s-a desfăşurat campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, informează Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț.

Obiectivele campaniei au fost de identificare a şi combatere a muncii nedeclarate şi luare a măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, precum și determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.

Totodată, inspectorii de muncă au urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă, dar și diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă.

Au fost verificaţi 55 de angajatori din județul Neamț, iar pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 70 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 224.300 de lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 23 de sancţiuni contravenţionale, din care opt amenzi în cuantum de 220.300 lei. La șapte angajatori, inspectorii de muncă au identificat 12 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care zece persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă şi două persoane care prestau muncă în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial; registrul electronic de evidenţă a salariaţilor a fost transmis cu date eronate; un angajator nu a stabilit salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cuantum de 3.000 lei de lunar, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor; nu se respectă prevederile legale privind repausul săptămânal; nu se face dovada plăţii drepturilor salariale.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele: nu era asigurată supravegherea medicală a lucrătorilor prin medicul de medicina muncii; lipsea planul propriu de securitate şi sănătate în muncă pentru şantier; lipseau semnalizările de securitate şi sănătate în muncă pentru pericolele existente pe şantier; zonele cu pericol de accident (goluri tehnice, gropi) nu erau îngrădite; nu era efectuată o instruire corespunzătoare a lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; se utilizau schele şi scări necorespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători (căşti, încălţăminte de protecţie); se utilizau echipamente de muncă necorespunzătoare din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 47 sancţiuni contravenţionale, din care 46 de avertismente contravenţionale şi o amendă în cuantum de 4.000 lei, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0