Prima paginăEducatie

Teste pilotate pe elevi nemțeni

Dimensiune text

Elevi din șapte școli din județul Neamț au fost selectați în eșantionul stabilit la nivel național pentru pilotarea evaluărilor ce decurg din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

 

 

Este vorba de evaluarea competențelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. În anul școlar în curs, aceste evaluări se vor desfășura în perioada 9 – 23 mai.  Vor fi cuprinși în evaluare la clasa a II-a elevii de la Colegiul Tehnic „Danubiana” (fosta Școală nr. 2), la clasa a IV-a – elevii de la Grupul Școlar „Mihail Sadoveanu” din Borca, de la Școala „Vasile Conta” din Ghindăoani, Școala nr. 1 Bicaz și Școala Rediu, iar la clasa a VI-a – elevii de la Școala nr. 1 Urecheni și de la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț.

Eșantionul național cuprinde 86 de unități de învățămînt pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a și 86 de școli pentru clasa a VI-a. Eșantionul a fost realizat de către Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), astfel încît fiecare tip de evaluare să fie administrată în unități de învățămînt distincte. Testele care vor fi administrate, precum și baremele de corectare aferente, sînt elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare. La clasa a II-a, acestea conțin două secțiuni: prima vizează competențele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competențe de matematică. Rezultatele obținute la evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a sînt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea lor în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include limba română și matematica. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu național al performanțelor elevilor pe competențele fundamentale și sînt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii și cercetări de diagnoză a sistemului de învățămînt primar. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învățării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învățare și preorientarea școlară către un anumit tip de liceu. Testele conțin două secțiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă și comunicare, respectiv matematică și științe.

COMENTARII

WORDPRESS: 0