Prima paginăGaleriile Gheorghe A. M. Ciobanu

Suita de tăcere în „la” floral major

Suita de tăcere în „la” floral major

Dimensiune text

 

ciobanu gheorghe am 03Ne-am obişnuit, din veacul trecut, de acea conlucrare, uneori la unison, între arte, al căror număr, deşi în creştere sensibilă, se metamorfozează, ca viziune estetică, într-una singură, numită, încă Artă. S-a pornit, la începuturi, cu „impresii” independente şi seculare, s-a trecut apoi la „dialoguri”, fiecare cu limbajul său, pentru ca acum să se desfăşoare o „simbioză” bine dozată, determinînd ca substantivul clasic de „Arte” să renunţe la plural. E o dinamică ce se derulează „sub ochii noştri”, într-un „allegretto” firesc, apartenent nu numai creaţiei în sine, ci şi de la un creator la altul.

Sub genericul de „Simfonia lalelelor”, „Muzeul de artă” romaşcan oferă iubitorilor de frumos un astfel de „Concert cromatic”, nu doar ca pe o suită de portrete ale acestui „personaj” floristic, ci şi ca un „serial”, în mai multe episoade, al unei multitudini de existări şi confruntări „tullipiene”, toate trecînd prin claviatura plastică a mult preţuitei noastre mînuitoare de viziuni picturale – Monica Carp. Ne aflăm, parcă, pe o planetă a lalelelor, pe care confruntarea dintre pluralitatea formelor s-a terminat de mult, ajungîndu-se la dominare, dar şi singurătatea unei aceleiaşi întruchipări florale. E ceva ce aminteşte de absolutismul frecvenţelor muzicale care, refuzînd conlucrarea cu alte vibraţii cosmice, s-au dezvoltat pe un spaţiu mono, pornind de la cele două sunete iniţiale ale „Eroicei beethoveniene” şi ajungînd, tot numai sonor, la oceanele de orchestraţie wagneriană. Poate de aceea şi lucrările maestrei Carp, pornind toate de la „vibraţia lalea”, au ajuns să repete „în tăcere” şi cu sensibilitate, cele mai principale „forme muzicale”, de la „recital” şi pînă la „simfonie”, toate răspîndindu-se într-o „Sală de Concert” în care infinitul Universului a absorbit tot aerul dintre arcadele ei de piatră.

expozitie lalele Monica Carp 4Trecînd de la o lucrare la alta, pare că schimbăm discuţiile invizibile ale unor lucrări cromatico-muzicale, surprinse nu de paralelismul sonor al unor portative, ci de întinderile, spre un alt nesfîrşit, al unor pagini plastice. Sînt creaţii vizualo-sonore, la care penelul este, în acelaşi timp, şi o baghetă, amîndouă executînd şi „Cîntece fără cuvinte” şi „Trioletele” tripetaliere ale lalelelor, amîndouă vibrînd prin tăcerea unui aceluiaşi penel.

Sînt creaţii duale, ce amintesc de rugi bizantine, de cîntări religioase, alături de altele care au succesiunile diferite ale unei „Teme cu variaţiuni”. Acestea din urmă încîntă cel mai ades privirea noastră, varietatea fiind, de altfel, „ecuaţia” de bază a oricărei creativităţi. Prin ele şi spontaneitatea demiurgică a autoarei, ca şi rezonanţa, la fel de diversă, din universul interior al receptorului, se reconstituie mereu în alte întruchipări, fără a se repeta sau a se adînci mai mult.

Întîlnim, în această desfăşurare „bilingvă” – cum tot „bi” îşi denumeşte şi Carp Monica revărsările sale uniflorale – şi confruntări profunde sonato-simfonice, mai ales în două din ele în care, ca să rămînem în spaţiul „diapazonului”, două „teme” se opun în tăcere şi se interpun cu năzuinţă de dominare sau, artistic vorbind, redau complexitatea fără ieşire a celor două existări antitetice, lalea contra lalea, aşa cum şi simfonismul sonor ne impresionează, cum o „melodie pură” se opune unei alteia, însumîndu-se în interminabilul „Război al celor două Roze”, ce domină lumea, de la cuante şi pînă la imperii.

Dar nota orfeică cea mai prezentă în toată „Expoziţia-concertantă” a autoarei Carp rămîne imateriala devenire a ideilor profunde şi ale formelor pe care acestea le îmbracă, amîndouă alunecînd, prin tăcere şi miraj, spre devenirile coregrafice, fără oprire, ale Universului.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna martie 2006

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0