Prima paginăEducatie

Start la înscrierile în grădinițe

Dimensiune text

Începând din anul şcolar 2015 – 2016, au prioritate la înscriere copiii cu vârsta de cinci ani. Peste 11.000 de locuri sunt disponibile în grădiniţele din judeţul Neamţ, atât în grădiniţele de stat, cât şi în cele particulare.

Părinţii care doresc să-şi înscrie copilul la grădiniţă trebuie să se prezinte cu dosarul de înscriere la instituţia de învăţământ preşcolar din proximitatea domiciliului.

Copiii cu vârste între trei şi şase ani pot fi reînscrişi pentru anul şcolar 2015 – 2016 la grădiniţa pe care au frecventat-o şi în acest an. Pentru copiii nou-veniţi în sistem, înscrierile se vor derula în perioada 11 mai – 1 august, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Procesul de înscriere s-ar putea prelungi şi după 1 august, dacă mai există locuri disponibile. Calendarul şi orarul înscrierilor şi reînscrierilor la grădiniţe vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ şi vor fi afişate la loc vizibil.

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare grupelor de vârstă: grupa mare (copii de cinci ani), grupa mijlocie (copii de patru ani) şi grupa mică (copii de doi şi trei ani). Înscrierea copiilor cu vârsta de cinci ani este obligatorie, începând din anul şcolar 2015 – 2016, deoarece sunt copii care vor intra direct în clasa I.

Un alt criteriu de care se va ţine seama la înscriere este cel al locurilor rămase. La acesta se adaugă criteriile generale de departajare, pe care grădiniţele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri, cum ar fi apropierea de domiciliul copilului, existenţa unui frate care frecventează grădiniţa respectivă, părinte unic sau existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap pentru copilul. În acest sens, grădiniţele trebuie să publice lista criteriilor de departajare, alături de informaţii despre capacitatea instituţiei şi numărul de locuri aprobate pe grupe de vârstă, dar şi numărul de copii reînscrişi sau înscrişi în fiecare zi.

Peste 11.000 de locuri sunt disponibile în grădiniţele din judeţul Neamţ, pentru anul şcolar 2015 – 2016, atât în grădiniţele de stat, cât şi în cele particulare, la program scurt sau la program normal. Potrivit planului de şcolarizare întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în judeţ sunt 70 de grădiniţe, dintre care 51 sunt cu program normal, 18 sunt cu program prelungit, iar o grădiniţă din judeţ funcţionează cu program săptămânal.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină: cererea de înscriere completată de unitatea şcolară, copie după certificatul de naştere al copilului, copie după actul de identitate al părinţilor, adeverinţă de salariat şi dovada domiciliului.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0