HomeEducatie

Sindicatele vor să schimbe Legea Educației

Sindicatele din învățămînt intenționează să promoveze o inițiativă legislativă pentru ca și personalul didactic auxiliar (laboranți, bibliotecari), să poată beneficia de gradație de merit.

 

 

Deocamdată sindicatele au înaintat o plîngere împotriva ordinului ministrului Educației, Cercetării și Tineretului cu numărul 8456, din 29 septembrie 2011, privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățămîntul preuniversitar. Sindicatele doresc modificarea capitolului I din acest document, în sensul prevederii exprese a dreptului personalului didactic auxiliar de a participa la concursuri pentru acordarea gradației de merit.
Prin prevederile vechii legi a Educației, gradația de merit se acorda întregului personal didactic, atît celui de predare, cît și personalului didactic auxiliar. Odată cu aplicarea Legii 1 din 2011, personalul didactic auxiliar a fost scos în afara acestui sistem de recompensare. Trebuie să precizăm, însă, că toți colegii noștri care au obținut acest drept în urma concursului organizat în 2011, înainte de aplicarea noilor metodologii, își vor păstra acest drept, timp de cinci ani, așa cum s-a stabilit inițial. Am pornit aceste demersuri pentru că nu este normal să existe discriminare între diferitele categorii de personal didactic„, a spus Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățămînt și Cercetare Neamț.

 

Gradația de merit este un spor de 20%, aplicat la salariul de bază, care se plătește pe o perioadă de cinci ani. De acest premiu beneficiază 16% din personalul didactic aflat în funcție.

Comentarii

WORDPRESS: 0