HomeEducatie

Sindicatele din Educație s-au plîns noului ministru

Sindicaliștii din învățămînt i-au înmînat proaspătului ministru al Educației, Ioan Mang (foto), un memoriu în care prezintă principalele probleme cu care se confruntă sistemul, dar și strategia sindicatelor pentru transformarea învățămîntului românesc într-un sistem modern, european.

 

Noi sperăm să putem rezolva cît mai multe dintre problemele care sînt menționate în memoriu. Sîntem conștienți că nu se pot rezolva toate odată, dar, cu pași mărunți, putem pune învățămîntul românesc pe linia de plutire„, a spus Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățămînt și Cercetare Neamț.

Prima solicitare a sindicatelor vizează modificarea Legii Educației adoptate în 2011, principalele nemulțumiri fiind legate de introducerea clasei pregătitoare la învățămîntul primar și a clasei a IX-a la învățămîntul gimnazial, mărirea numărului minim de elevi necesar pentru ca o unitate de învățămînt să aibă personalitate juridică și modificarea condițiilor de studii impuse pentru ocuparea posturilor din sistem, eliminarea statutului de titular pe post și introducerea celui de titular în sistemul de învățămînt, modificarea componenței consiliilor de administrație din unitățile de învățămînt, prin creșterea ponderii cadrelor didactice, și consacrarea dreptului personalului didactic auxiliar de a beneficia de decontarea cheltuielilor de navetă.

Se menționează, de asemenea, modificarea normei didactice pentru dascălii cu mai mult de 25 de ani vechime și dreptul de pensionare la cerere, cu trei ani înaintea vîrstei standard de pensionare, pentru femeile care au deja 25 de ani la catedră, și a bărbaților care au o vechime de cel puțin 30 de ani.

O altă problemă ridicată de sindicate o reprezintă finanțarea sistemului. Se solicită renunțarea la sistemul de finanțare per elev și alocarea în fiecare an a 6% din buget pentru Educație, memoriul subliniind faptul că subfinanțarea a atins pragul minim al suportabilității. Se solicită, de asemenea, și restructurarea inspectoratelor școlare, stabilindu-se acestora doar atribuții în domeniul curricular și al mișcării personalului didactic.

Sindicatele sînt nemulțumite și de actuala metodologie și de criteriile privind acordarea gradațiilor de merit și metodologia de echivalare a studiilor universitare de scurtă durată. Sindicatele îl roagă pe noul ministru al Educației și să emită un act normativ prin care să deblocheze posturile din sistemul de învățămînt, pentru a se putea asigura un învățămînt de calitate.

Un capitol important este cel al solicitărilor de natură financiară. Sindicatele doresc acordarea ajutorului financiar pentru achizionarea de cărți și materiale documentare și indexări ale salariilor diferențiate, în comparație cu alte categorii de bugetari, cu un procent de creștere cu 16%, astfel încît majorările salariale să se regăsească și în nivelul de trai al dascălilor.

Comentarii

WORDPRESS: 0