Simpozionul național „Tehnici inovative în actul educațional la standarde europene”, la Colegiul Național „Roman-Vodă”

HomeSocial

Simpozionul național „Tehnici inovative în actul educațional la standarde europene”, la Colegiul Național „Roman-Vodă”

 

 

La Colegiul Național „Roman-Vodă” va avea loc sâmbătă, 19 mai, de la ora 9.30, Simpozionul național „Tehnici inovative în actul educațional la standarde europene”, eveniment parte a calendarului Proiectului Erasmus+ „Educație de calitate prin integrarea modelelor europene”. La această manifestare, inclusă în programul Zilelor Municipiului Roman – ediția 2018, sunt invitate să participe cadre didactice, reprezentanți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentanți ai ISJ Neamț, ai autorităților locale și centrale.

Colegiul Național „Roman-Vodă” din Roman a obținut un grant Erasmus KA1 pentru proiectul „Educație de calitate prin integrarea modelelor europene”, proiect care este implementat în perioada 12 iunie 2017 – 11 iunie 2018. Obiectivul său major îl reprezintă oferirea unei educații de calitate care să faciliteze o carieră școlară de succes pentru toți elevii, indiferent de mediul social din care provin, alături de perfecţionarea cadrelor didactice privind noile tehnici şi metodologii, managementul grupului, motivaţia eficientă, iniţiativă şi antreprenoriat, cooperare şi strategii de evaluare.

De asemenea, proiectul urmărește actualizarea cunoştinţelor de specialitate pentru profesori şi dezvoltarea de noi competenţe la nivelul fiecărei discipline, creşterea autonomiei în învăţare şi responsabilităţii elevilor, în raport cu procesul de învăţare, prin noile tehnici şi metode didactice însuşite la curs, dezvoltarea competenţelor sociale, civice, de antreprenoriat şi inițiativă atât pentru profesorii instituţiei, cât şi pentru elevii acesteia, precum și valorificarea competenţelor dobândite de elevi pentru o integrare mai eficientă pe piaţa muncii, ținând cont de mediul socio-economic puţin dezvoltat al zonei din care provin. Nu în ultimul rând, proiectul pune accent pe eficientizarea comunicării şi lucrului în echipă, socializarea cu alţi colegi europeni, îmbunătăţirea comunicării profesor-elev, dezvoltarea competenţelor lingvistice și dezvoltarea competenţelor TIC, dezvoltarea competenţelor interculturale, prin aprofundarea cunoştinţelor privind cultura şi patrimoniul european, în spiritul respectului de sine şi al toleranţei pentru diversitatea culturală europeană, dar și pe atragerea şi implicarea activă a cât mai multor cadre didactice şi elevi ai Colegiului Naţional „Roman-Vodă” în proiecte şi parteneriate europene.

Între activitățile proiectului au fost incluse: pregătirea cursanţilor din punct de vedere lingvistic, intercultural şi pregătirea specifica temei propuse de organizatori, participarea la cursul de formare Erasmus+ la Florenţa, Italia, în perioada 14-19 august 2017, întocmirea programelor pentru cele zece cursuri opţionale şi a suporturilor de curs, desfăşurate în anul şcolar 2017-2018, și implementarea opţionalelor pentru fiecare disciplină în parte, realizarea platformei educaţionale pe care elevii îşi vor posta materialele şi a paginii web dedicate proiectului, diseminarea în cadrul comisiilor metodice de specialitate şi la cercurile pedagogice, prin exemple de bune practici, a metodelor moderne asimilate în formarea europeană, ateliere de lucru utilizând noile tehnici asimilate pe fiecare specialitate, cu participarea cadrelor didactice din zona Roman (în cadrul cercurilor pedagogice din semestrul al doilea), precum și realizarea ghidului de bune practici ce va fi pus apoi la dispoziţia celor interesaţi la biblioteca liceului şi va fi postat în format online pe pagina web dedicată proiectului.

Proiectul beneficiază de finanţare şi suport din partea Uniunii Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0