Și anul acesta se acordă tichete sociale pentru pensionari și persoane cu handicap

HomeSocial

Și anul acesta se acordă tichete sociale pentru pensionari și persoane cu handicap

 

directia-de-asistenta-sociala-ticheteȘi pentru anul 2017, administrația publică locală propune menținerea măsurii de protecție socială a pensionarilor și persoanelor cu handicap din municipiul Roman care au venituri reduse. Conform regulamentului care va fi suspus dezbaterii în ședința de joi, 26 ianuarie, a Consiliului Local, suma propusă pentru tichete rămâne tot la valoarea de 50 de lei, însă s-a modificat pragul veniturilor, mai ales că și salariul minim pe economie și pensiile au crescut.

Cine poate primi tichete sociale

Astfel, dacă se va aproba proiectul, și în acest an se vor acorda tichete sociale în valoare de cate 50 de lei, de patru ori pe an, în vederea achiziţionării de bunuri alimentare şi medicamente. Persoanele beneficiare de tichete sunt pensionarii şi persoanele cu handicap din Municipiul Roman, ce cumulează venituri nete de până la 1.000 lei/lună/membru de familie.

„Distribuirea tichetelor sociale este un sprijin material constând în acordarea de 4 ori pe an de tichete sociale în valoare de 50 de lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente. Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare, persoanele cu handicap care: au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depășesc 1000 lei/lună/membru de familie”, se arată în expunerea de motive înaintată consilierilor locali.

Tichetele sociale se acordă de patru ori pe an, după următorul grafic: 27.03 – 14.04.2017, 19.06 – 07.07.2017, 25.09 – 13.10.2017 și 04.12 – 21.12.2017

Actele necesare

Pentru a primi tichetele, cei care se încadrează au obligația de a constitui și preda la secretariatul Direcției de Asistență Socială (DAS) un dosar cu următoarele acte completate corect și la zi: cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea sprijinului material constând în tichete sociale; copie cupon pensie sau indemnizaţie de handicap din luna anterioară depunerii cererii; declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, pentru soțul/soția care nu este pensionar(ă); adeverința de salariat cu venitul net din luna anterioară depunerii cererii pentru celălalt soț, unde este cazul; copie după certificatul de căsătorie; copie certificat deces soţ/soţie; copie după certificatul de încadrare în grad de handicap; copie buletin identitate sau carte identitate; împuternicire specifică, în cazul persoanelor nedeplasabile

Dosarul este depus de persoana solicitantă la sediul DAS o singură dată, respectiv în luna martie pentru persoanele care vor să beneficieze de patru ori pe an de acest serviciu social. Persoanele care nu au depus documentația până la data de 20 martie pot să-și depună actele pentru acordarea tichetelor sociale numai până la data de 20 a lunii următoare distribuirii tichetelor. Aceste persoane vor beneficia astfel de restul tranşelor al anului în curs care urmează a fi distribuite ulterior.

Titularii tichetelor sociale au obligaţia să comunice în timp util DAS orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, respectiv în termen de 10 zile de la data modificării survenite.

Numărul beneficiarilor acestui program s-a apropiat anul trecut de 2.700 de persoane.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0