HomeRoman

Ședință extraordinară a Consiliului Local Roman

Miercuri, începînd cu ora 16, consilierii locali se vor reuni în cadrul unei ședințe extraordinare, pe a cărei ordine de zi se află șapte proiecte de hotărîre.

 

Consilierii locali vor supune aprobării modificarea bugetului consolidat pe acest an, ca urmare a majorării nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu 178.000 de lei, a solicitărilor înaintate de unitățile de învățămînt privind transferul unor sume din trimestrul al patrulea în trimestrul al treilea pentru achitarea restanțelor către furnizorii de gaz și energie electrică, dar și a necesității transferului unor sume din împrumutul contractat de municipalitate, în vederea efectuării unor plăți pentru lucrările executate.
De asemenea, va fi din nou supusă la vot concesiunea componentei „Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special” a serviciului public de salubritate și vor fi supuși aprobării indicatorii tehnico-economici și documentația tehnică pentru depozitul temporar de deșeuri municipale.

Pe ordinea de zi se mai află un proiect de hotărîre privind extinderea contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare – componenta „Depozitarea controlată a deșeurilor municipale”, un proiect de hotărîre privind aprobarea acordului de colaborare dintre municipiul Roman și compania artistică Mix Music Show SRL București în vederea realizării proiectului „Mix Music Evo”, numirea juristei Carmen Stanciu în funcția publică de conducere de șef al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Roman, precum și modificarea Hotărîrii de Consiliu Local 133/2009 pentru aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman. Modificarea se referă la acordarea de amenzi cuprinse între 100 și 300 de lei celor care se scaldă în locuri neautorizate pe raza municipiului.

Comentarii

WORDPRESS: 0