Se fac angajări la Poliţia Neamţ

Se fac angajări la Poliţia Neamţ

Dimensiune text

politie rurala politisti masini politieInspectoratul General al Politiei Române organizează concurs pentru ocuparea a 1.853 de posturi vacante de agenţi existente – prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale şi 47 posturi vacante de agenţi de poliţie – prin reîncadrare ca poliţist a persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu, care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale.

81 de posturi în Neamţ, pe ordine publică

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ au fost scoase la concurs 81 de posturi, dintre care 80 pentru încadrare de personal din sursă externă, iar un loc pentru reîncadrare de personal. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică şi sunt repartizate la posturile de poliţie din mediul rural.

Perioada de înscriere este 4 aprilie – 8 aprilie 2016, în intervalul orar 09.00- 16.00.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; să deţină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă: au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform comunicatul de presă al IPJ Neamţ, nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ. Toate informaţiile cu privire la organizarea şi susţinerea concursului se regăsesc la avizierul instituţiei şi pe pagina de Internet https://nt.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

 

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0