Prima paginăEducatie

Școală profesională de brutari și lăcătuși la ”Danubiana”

Dimensiune text

Colegiul Tehnic “Danubiana” organizează cursuri de învățămînt profesional pentru brutar – patiser – preparator produse făinoase și lăcătuș mecanic. Înscrierile se fac în perioada 7 – 31 mai.

 

 

Colegiul Tehnic “Danubiana” organizează înscrieri pentru învățămîntul profesional pentru două specializări căutate pe piața muncii: brutar – patiser – preparator produse făinoase (28 de locuri) și lăcătuș mecanic prestări servicii (28 de locuri). Înscrierile au loc în perioada 7 – 31 mai, cursurile urmînd să înceapă în anul școlar 2012 – 2013.

Calificarea de brutar – patiser – preparator produse făinoase asigură dobîndirea de competențe ce permit apoi practicarea ocupației de brutar, patiser, cofetar, operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație, operator la fabricarea produselor făinoase, operator la fabricarea biscuiților, preparator napolitane, mașinist la mașini de ambalat sau operator la mașina de etichetat. Limitele salariale pentru aceste ocupații sînt 900 – 1.200 de lei, absolvenții avînd șansa de a-și găsi de muncă imediat după absolvire și după obținerea certificatului de competențe profesionale. Calificarea de lăcătuș mecanic prestări servicii oferă absolvenților abilități pentru executarea și repararea confecțiilor metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc.

Conform Codului ocupațiilor din România, ocupațiile ce pot fi practicate cu această calificare sînt lăcătuș mecanic, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale și lăcătuș SDV. Absolvenții își pot găsi de lucru imediat după obținerea certificatului de competențe profesionale. Pregătirea practică va fi realizată la agenții economici parteneri, care vor angaja la finalul studiilor cei mai mulți dintre elevi. Pentru asigurarea pregătirii practice, conducerea Colegiului Tehnic “Danubiana” a încheiat parteneriate cu SC Codrin&Alex SRL șI SC Morărit Panificație pentru specializarea din domeniul industriei alimentare, respectiv cu SC Agrana SA, SC Pagi SRL și SC Ratis Serv SRL. După dobîndirea calificării profesionale de nivel 2, absolvenții își pot găsi un loc de muncă sau își  pot continua pregătirea prin ciclul superior al învățămîntului liceal.

 

Înscrieri și pentru absolvenții din promoțiile anterioare

 

În program pot intra elevii care sînt înscriși în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puțin clasa a IX-a de liceu, dar care și-au abandonat ulterior studiile, precum și elevi din seriile anterioare care au finalizat școala de arte și meserii. Înscrierea la învățămîntul profesional se realizează prin completarea unui formular standard. Formularul se solicită la secretariatul Colegiului Tehnic “Danubiana” Roman. Înscrierea se face pe baza unui dosar  care se  depune la secretariatul școlii. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: cerere tip de înscriere (poate fi solicitată la secretariatul școlii), copie după certificatul de naștere sau după cartea de identitate, documente care să ateste situația școlară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării școlii de arte și meserii).

 

Burse de 200 de lei pe lună

 

Pregătirea prin învățămîntul profesional este organizată atît în școală, cît și la angajator. Orarul este unul flexibil și este stabilit de școală împreună cu angajatorul unde se organizează stagiul de practică. În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele școlii și la agentul economic reprezintă 60% din timpul total alocat programului. În al doilea an, 75% din timp este alocat pregătirii practice. Pe parcursul celor doi ani sînt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 11 săptămîni – 6 săptămîni în primul an și 5 săptămni în cel de-al doilea an – stagiul de practică desfășurîndu-se la angajator. Pe perioada formării, cursanții primesc o bursă de 200 de lei pe lună.

COMENTARII

WORDPRESS: 0