HomeNeamt

Școala de pompieri caută tineri înalți

Se fac înscrieri pentru școlile de ofițeri și subofițeri ale pompierilor. Candidații ideali trebuie să fie tineri, înalți și cu o conduită corectă.

 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț organizează înscrieri la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor, pentru unitățile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – Facultatea de pompieri, specializarea „Instalații pentru construcții – pompieri”, pentru ofițeri, durata studiilor patru ani – și la Școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă, durata studiilor doi ani.

Cei care vor să se înscrie trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ, să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, împliniți sau pe care să îi împlinească în anul 2013, să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate, să fie declarați apt medical, fizic și psihic, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni – cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea -, să aibă înălțimea de minimum 1,70 metri, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii șapte ani și să nu fi desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt definite prin lege.

Înscrierile candidaților nemțeni se fac prin intermediul Biroului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, care va pune la dispoziția candidaților toate informațiile necesare întocmirii dosarelor de înscriere.

Printre avantajele celor care vor alege aceste școli se numără asigurarea locului de muncă după absolvire într-o instituție cu rol umanitar, ce se află în topul încrederii populației, acordarea de acte de studii recunoscute pe plan național, gratuitate pe timpul școlarizării la echipament, cazare și masă și asistență medicală și medicamente gratuite pe timpul școlarizării și pe perioada serviciului.

Cei interesați se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț, la telefon 0233.216816, 0233.216815, interior 27128, 27007 sau pot accesa paginile oficiale de internet www.igsu.ro, www.ijsunt.ro, www.academiadepolitie.ro și www.scoaladepompieri.ro.

Comentarii

WORDPRESS: 1