Prima paginăEconomie

Sancțiuni pentru firmele care folosesc zilieri

Sancțiuni pentru firmele care folosesc zilieri

Dimensiune text

 

În perioada 9 – 13 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a desfășurat verificări în cadrul campaniei naționale privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011, în domeniile prevăzute la articolul 13 și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor și tinerilor prin muncă în aceste domenii.

Obiectivele campaniei au fost de identificare a beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, precum și creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, stipulate de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectorii de muncă au mai urmărit diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată cu modificările și completările ulterioare, și a normelor de aplicare a acesteia, identificarea beneficiarilor care utilizează munca tinerilor și copiilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea își are sediul, în termenul legal.

În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 34 de beneficiari, la care desfășurau activitate 135 de zilieri. Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficiențe în domeniul relațiilor de muncă și au fost dispuse 15 măsuri. S-a aplicat o sancțiune contravențională, în cuantum de 300 de lei, pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă. În acțiunile de control, inspectorii au constatat că beneficiarul nu a înaintat lunar, pană cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 34 de beneficiari, la care desfășurau activitate 135 de zilieri. S-au constatat opt deficiențe, pentru care s-au dispus opt măsuri de remediere. Au fost sancționați opt beneficiari, cărora li s-au aplicat opt sancțiuni contravenționale, respectiv avertismente. În acțiunile de control au fost constatate următoarele deficiențe: nedotarea zilierilor cu echipament individual de protecție și neutilizarea echipamentului individual de protecție de către zilieri, respectiv utilizarea unor echipamente de muncă neconforme, care prezentau riscuri de accidentare, informează un comunicat al ITM Neamț.

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0