Puneți-vă la adăpost de evenimentele tragice: verificați instalațiile de utilizare a gazelor naturale!

HomeEconomie

Puneți-vă la adăpost de evenimentele tragice: verificați instalațiile de utilizare a gazelor naturale!

 

Sunt lucruri care nu suportă amânare, fiindcă aceasta poate să însemne un potențial pericol care poate afecta viața dumneavoastră și a celor dragi. Este și cazul verificărilor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care, nefăcute la timp, pot duce la incidente grave, cum sunt exploziile sau intoxicațiile cu monoxid de carbon.

De aceea, asigurați-vă că instalația de utilizare a gazelor naturale, care deservește locuința dumneavoastră, nu prezintă defecțiuni ce pot genera acumulări de gaze și că aparatele de utilizare funcționează corespunzător, gazele arse fiind complet eliminate în exteriorul locuinței!

Verificarea este o acțiune preventivă de mare importanță și din acest motiv, nu este facultativă, ci este o obligație legală, pe care fiecare dintre noi trebuie să o respecte. Trebuie așadar să fim responsabili, asigurându-ne de buna funcționare a instalației de utilizare a gazelor naturale (inclusiv aparatele de utilizare consumatoare de combustibili gazoși, respectiv coșurile de evacuare a gazelor arse), care se află în interiorul proprietății noastre.

Cu siguranță v-ați întrebat deseori ce presupune verificarea instalației de utilizare gaze naturale și cine poate face această activitate?

Practic, cu ajutorul unor aparate speciale, se detectează eventuale scurgeri de gaze naturale, pe traseul întregii instalații de utilizare gaze naturale, se verifică modul de funcționare a arzătoarelor de gaz, starea îmbinărilor şi garniturilor aferente acestora. Se verifică, totodată, funcționarea aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță, precum și echipamentul de reglare din instalațiile de utilizare gaze naturale. Nu în ultimul rând, este verificată stabilitatea conductelor și etanșeitatea îmbinării conductelor și armăturilor și, de asemenea, se verifică starea răsuflătorilor și a căminelor, existente pe traseul instalației interioare. În cazul în care se constată neconformități acestea sunt remediate sau se iau măsuri de siguranță, până la remedierea acestora, numai de către firme autorizate ANRE!

Potrivit reglementărilor în vigoare, emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), verificările și reviziile sunt obligatorii și se execută în baza unui contract de prestări servicii, numai de către firme autorizate de către această autoritate. Alegerea prestatorului de servicii, pentru verificări și revizii instalații de utilizare gaze naturale, revine clientului, lista firmelor autorizate, de către ANRE, pentru aceste operațiuni, regăsindu-se pe website-ului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, la www.anre.ro respectiv, http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/gaze-naturale .

Este obligatoriu ca la momentul efectuării verificării instalației de utilizare a gazelor naturale, să puneți la dispoziția firmei autorizate ANRE documente care să ateste efectuarea verificării tehnice periodice a centralelor termice, boilerelor şi convectorilor, în termen de valabilitate, precum şi autorizarea funcţionării – pentru aparate nou puse în funcţiune. Totodată, trebuie să prezentați dovada curăţării coşurilor de fum – pentru aparatele racordate la coşurile de fum – și a canalelor de evacuare a gazelor arse pentru aparatele care funcționează cu flacără liberă (de exemplu aragazurile din blocuri), de către o firmă sau persoană specializată, nu mai veche de 6 luni.

Deloc de neglijat este și revizia instalației de utilizare gaze naturale, o operațiune complexă care se face o dată la zece ani – în locul verificării, în cadrul căreia se face, în plus, și proba de etanșeitate, cu aer.

Informațiile despre data la care expiră verificarea/ revizia instalației de utilizare gaze naturale le primiți de la furnizorul dumneavoastră de gaze naturale. Asigurați-vă că sunteți în termenul legal, iar atunci când se apropie data expirării faceți toate demersurile necesare pentru ca verificarea instalației de utilizare gaze naturale să fie făcută la timp, obligatoriu cu firme autorizate ANRE.

Nu riscați siguranța dvs. și a celor dragi!

 

Delgaz Grid
Comunicat de presă

 

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0