Proiecte eTwinning derulate la Colegiul Tehnic „Petru Poni” în anul școlar 2019 – 2020

HomeSocial

Proiecte eTwinning derulate la Colegiul Tehnic „Petru Poni” în anul școlar 2019 – 2020

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman a primit, pentru acest an școlar, Certificatul de Școală eTwinning 2019 – 2020, în urma unui proces complex de selecție și datorită cadrelor didactice inimoase din această școală. Echipa eTwinning de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman are urătoarea componență: director, profesor Mariana Gabriela Dascălu, profesor Mihaela Stan – profesor coordonator, profesor Cătălina Corhăneanu – consilier educativ al școlii, profesor Elena Apăvăloaei și Antonela Dumea – profesori limba engleză, profesor Mirela Hurjui și profesor Iolanda Deaconu.

eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, să fie la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți utilizatori ai platformei.

Recunoașterea oferită de Certificatul de Școală eTwinning

Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning.

Certificatul de Școală eTwinning reprezintă o recunoaștere și o apreciere a implicării, angajamentului și devotamentului atât ale fiecărui eTwinner, cât, mai ales, ale întregii școli, la nivelul cărora colaborează echipe de profesori și directori.

Școlile eTwinning sunt recunoscute la nivel european drepte modele pentru comunitatea eTwinning și formează o rețea de școli de elită, care va contura direcția de dezvoltare a acțiunii. Au o vizibilitate sporită la nivel european și pot folosi Certificatul de Școală eTwinning în materialele informative și promoționale proprii. Sunt recunoscute drept modele în sfera: practicilor digitale, practicilor de siguranță online, abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale continue a personalului, precum și promovării practicilor de învățare în colaborare în rândul profesorilor și elevilor.

Proiectele eTwinning derulate la Colegiul Tehnic „Petru Poni” sunt „Climate changes”, „Hooked on Mathematics” și „Maths in Nature”

„Climate changes”

Proiectul „Climate changes” are drept scop creșterea gradului de conștientizare al elevilor, din școlile europene partenere, cu privire la schimbările climatice, având drept obiective identificarea și descrierea diverșilor factori climatici, identificarea de către elevi a modului în care consumul irațional de resurse poate cauza problemele de mediu și colaborarea elevilor pentru găsirea soluțiilor pentru reducerea impactului uman negativ asupra naturii. Proiectul a primit Certificatul Național de Calitate.

„Hooked on Mathematics”

Între obiectivele proiectului „Hooked on Mathematics” se numără organizarea modulului „Interesting Mathematics”, în care elevii vor dobândi competențe precum: gândirea logică și critică, calculul mintal, creativitatea, lucrul în echipă, concentrarea și perseverența. În timp ce lucrează într-o atmosferă prietenoasă și utilă, ei vor experimenta succesul și emoțiile pozitive. În acest fel, ei vor începe să vadă partea interesantă a matematicii și șă se implice în ea.

Proiectul urmărește, de asemenea, organizarea activităților didactice de învățare pe termen scurt în țările partenere, în care elevii vor dobândi competențe precum:
– lucru pe grupe și munca în echipă într-un mediu internațional pe un subiect dificil și nu atât de interesant pentru ei, și entuziasmul de a lucra împreună;
– de comunicare, de a lua decizii, împărtășirea ideilor cu privire la subiecte matematice;
– comunicarea în limba engleză, abilitatea de a rezolva problemele matematice ale altor țări;
– de a se familiariza cu diferite metode care le vor permite să câștige competențele cum ar fi gândirea critică, TIC, toleranța, răbdarea, empatia și ajutorul reciproc și a vedea aplicația largă și practică a matematicii care va determina creșterea curiozității, motivației și angajării în matematică.

„Maths in Nature”

Proiectul eTwinning „Maths in Nature” este derulat la nivel preșcolar, la Grădinița nr. 6 Roman arondată Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman. În cadrul acestui proiect, copiii participanți își vor îmbunătăți abilitățile de matematică, își vor dezvolta creativitatea, abilitățile de lucru în grup, își vor dezvolta personalitatea, vor petrece mai mult timp în natură, vor fi mai încrezători în numărarea ritmică, gruparea și potrivirea obiectelor și crearea de tipare și vor fi conștienți de ordinea matematică din natură.

„Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii și cadrele didactice din școala noastră, implicați în aceste proiecte on-line de învățare prin colaborare la nivel european, sunt foarte mari. Ele oferă oportunitatea de a interacționa cu elevi și profesori din alte țări europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal la cele mai înalte standarde europene, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și transdisciplinară a temelor alese, munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia de a purta un dialog constructiv, aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a creativității participanților. Avantajele pentru școală sunt și ele importante, deoarece, prin aceste proiecte eTwinning, am promovat imaginea colegiului, am pus bazele unor colaborări la nivelul instituției noastre în viitoare parteneriate Erasmus cu acești parteneri. De asemenea, am adăugat o nouă dimensiune europeană procesului de predare-învățare și calității educației la nivelul unității noastre”, afirmă profesor Mihaela Stan, responsabil al Comisiei pentru proiecte și programe europene.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0