Prima paginăEducatie

Programul after-school intră în norma profesorilor

Dimensiune text

Profesorii își pot completa normele didactice predînd în cadrul programelor „Școala de după școală”.

 

Profesorii care rămîn cu ore mai puține din cauza scăderii numărului de elevi își vor putea completa norma predînd în cadrul programului „Școală de după școală” (after-school), organizînd programe remediale de învățare. La acestea sînt așteptați să participe elevi care întîmpină probleme de acumulare a cunoștințelor în cadrul orelor de curs. „Portița” pentru completarea catedrei a fost deschisă de Legea Educației, ale cărei norme de aplicare recent apărute permit cadrelor didactice să-și completeze norma de predare prin participarea la cursurile remediale.

Fiecare învățător sau profesor poate susține patru ore pe săptămînă în cadrul programului, fiind plătit din bugetul școlii. În cazul cadrelor didactice cu normă întreagă, participarea la „Școala de după școală” este posibilă în limita a două ore pe săptămînă, pentru care vor fi plătite din alte surse bugetare (alocări ale consiliilor locale, sponsorizări etc.).

Decizia de a organiza astfel de programe aparține consiliilor de administrație din școli, la propunerea unei comisii din care fac parte directorul școlii, președintele asociației de părinți și patru cadre didactice (două din ciclul primar și două din ciclul secundar). Oferta de activități „Școală de după școală” trebuie făcută cel mai tîrziu pe 1 martie. Înscrierea copiilor la un astfel de program se face la cererea scrisă a părinților, care vor semna cu școlile contracte de parteneriat.

Se pot organiza minimum 12 ore de curs pe săptămînă, pentru grupe alcătuite din cel mult 12 elevi. Programul „Școală după școală” funcționează, în acest moment, în aproape toate școlile din oraș, în special pentru clasele din învățămîntul primar. Cheltuielile legate de activitatea cadrelor didactice sînt susținute, în acest caz, de părinți.

În Roman funcționează și cîteva centre remediale finanțate prin programe europene, cum este cel de la Școala de Artă Integrată „Sergiu Celibidache”, sau din sponsorizări și în regim de voluntariat, cum sînt centrele de la Școala „Calistrat Hogaș” sau cel patronat de Asociația „Iubire și speranță”.

COMENTARII

WORDPRESS: 0