Prima paginăEducatie

Profesoară chiulangiță la Colegiul Național „Roman-Vodă”

Dimensiune text

O profesoară titulară în judeţul Bihor şi detaşată la Roman a fost trimisă să predea elevilor de la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”. Dascălul a lipsit de la ore şi a solicitat concediu fără plată, pe motiv că participă la un concurs în Franţa. Conducerea liceului a cerut Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ anularea deciziei de detaşare acestei profesoare.

Situaţie fără precedent la Colegiul Naţional „Roman-Vodă” (CNRV) din Roman. O profesoară de matematică, venită la Roman din judeţul Bihor, prin detaşare, începând cu data de 1 septembrie 2015, nu se prezintă la ore, perturbând întreaga activitate a liceului. Părinţii elevilor sunt revoltaţi de situaţia creată şi cer explicaţii de la conducerea liceului şi sprijin de la presa locală. Conducerea colegiului a încercat în zadar să desluşească motivul pentru care noua profesoară de matematică, Daniela-Mihaela Dodea, lipseşte sistematic. Elevii şi cadrele didactice din liceu spun că profesoara Dodea a manifestat un comportament ciudat şi că nu au putut discuta cu ea. Lipsa profesoarei de matematică de la ore îi determină pe ceilalţi profesori să-şi întrerupă activitatea, pentru a supraveghea elevii din clasele unde aceasta ar fi trebuit să predea. Cazul de la CNRV a ajuns pe masa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ.

Absenţe nemotivate pentru profesoara Daniela Dodea

Profesoara de matematică Daniela-Mihaela Dodea este titulară la Şcoala Gimnazială din localitatea Petreu, judeţul Bihor. Dascălul a venit la Roman prin detaşare, pe postul rezervat al profesorului Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman.

„Doamna profesoară Dodea a obţinut postul în şedinţă publică organizată în această vară de ISJ Neamţ. A primit încadrarea pe care a avut-o doamna profesoară Aglăiţa Bontaş, pensionată în vara acestui an. Doamna Dodea nu a venit în prima săptămână de la începerea activităţii. S-a prezentat a doua săptămână, motivându-şi absenţa prin aceea că şi-a căutat cazare, având în vedere că vine din judeţul Sălaj. După ce elevii au revenit în bănci, doamna Dodea a intrat la ore aleatoriu, fără să anunţe, în prealabil, conducerea liceului, pentru a găsi un cadru didactic disponibil care să supravegheze elevii”, a declarat profesoara Mihaela Tanovici, directorul CNRV.

Profesoara Dodea a lipsit şi la întâlnirea cu inspectorii şcolari

Conducerea CNRV a solicitat prezenţa reprezentanţilor ISJ Neamţ la liceu. La faţa locului au venit Viorel Stan, inspector şcolar general, Camelia Neţa, inspector şcolar pe disciplina matematică, şi Ilie Gheorghe Ţedli, inspector şcolar pentru management în cadrul ISJ Neamţ.

„Am trimis trei memorii, prin care am prezentat reprezentanţilor ISJ Neamţ situaţia cu care ne confruntăm. Aceştia au asistat, ca invitaţi, la Consiliul de Administraţie, unde am arătat situaţia din liceu. Doamna profesoară Dodea a lipsit şi în ziua întrunirii şedinţei Consiliului de Administraţie, deşi avea ore. Nu a anunţat că pleacă, astfel încât reprezentanţii ISJ Neamţ nu au putut avea o discuţie cu dumneaei. În urma şedinţei, s-a decis întocmirea unui dosar pe marginea situaţiei create, pe care, ulterior, să-l trimitem la ISJ Neamţ şi în baza căruia să cerem anularea deciziei de detaşare a doamnei profesoare. Este o problemă gravă, având în vedere că profesoara Dodea predă matematică începând de la clasa a V-a, unde are un opţional, până la clasa a XII-a, profil matematică – informatică, elevi care, anul viitor, vor susţine probă la matematică la examenul de bacalaureat. Copiii noştri nu se bucură că nu fac ore, ei au venit în acest liceu de prestigiu pentru a învăţa. Nu au nicio vină pentru că doamna profesoară Dodea nu îşi face datoria”, a precizat directorul liceului.

„Ce se întâmplă acum nu am întâlnit în 25 de ani”

Conducerea liceului a intrat în asistenţă la o oră ţinută de profesoara Dodea, prilej cu care s-au făcut primele observaţii legate de relaţia profesor-elev.

„Nu mă pronunţ pe partea de matematică, pentru că am altă specialitate. Ca metodist, am putut observa anumite probleme. Vorbeşte foarte repede, este greu de urmărit, lasă ideile nefinalizate, creând impresia de incoerenţă. Elevii au taxat acest mod de abordare a orei de matematică. Au întrerupt-o de mai multe ori, spunând că nu înţeleg, dar doamna Dodea nu s-a oprit şi a continuat să-şi ţină ora. Copiii au vrut să vedem că doamna profesoară nu-şi asumă rolul de dascăl, acela de a le explica, de a răspunde la tot ce le este neclar. Nu am putut avea un dialog cu dumneaei după oră. Nu a vrut să stea de vorbă. În cancelarie nu socializează cu ceilalţi colegi. Nu suntem absurzi atunci când un coleg are o problemă şi doreşte să se învoiască, dar ce se întâmplă acum nu am întâlnit de 25 de ani de când sunt cadru didactic al acestui liceu”, a spus directorul Tanovici.

În cadrul Consiliului Profesoral al CNRV din 28 septembrie, a fost declanşată procedura de convocare a comisiei de cercetare disciplinară pentru profesoara Dodea. Aflată în sală, Daniela Dodea a auzit motivaţia pentru care a fost convocată această comisie, dar nu a avut nicio reacţie.

„Nu a reacţionat în niciun fel auzind motivul întrunirii noastre. Şi un elev, când chiuleşte, găseşte un motiv, îl inventează. Întrebată de ce a lipsit, răspunsul a fost: «Vă rog să mă scuzaţi!». De fiecare dată când a lipsit, am primit acelaşi răspuns. I-am spus: «Doamnă, vă aflaţi într-un liceu în care sunt veniţi cei mai buni copii din oraş şi din zonele limitrofe, din dorinţa a obţine rezultate bune. Noi avem în acest liceu copii olimpici, avem nevoie de profesori dăruiţi şi implicaţi». Răspunsul ei m-a lăsat fără replică. Mi-a spus: «Nici la o şcoală de la sat profesorii nu trebuie să lipsească»”, spune directorul Mihaela Tanovici.

Cerere de concediu fără plată trimisă din Gara de Nord

Dosarul profesoarei Dodea, dus vineri, 2 octombrie, la ISJ Neamţ, a inclus mai multe probe, cum ar fi: copii după condicile de prezenţă în care i-au fost tăiate orele la care profesoara Dodea a lipsit, procese verbale încheiate cu părinţii elevilor de la clasele unde predă, declaraţii ale elevilor, procese-verbale după asistenţele făcute la ore de către directorul Mihaela Tanovici şi responsabilul catedrei de matematică, profesorul Marian Ursărescu, precum şi cererile făcute de profesoara Dodea pentru motivarea câtorva zile.

„Pentru ca un cadru didactic să se învoiască, trebuie să urmeze o anumită procedură. Nu se poate învoi nimeni printr-un telefon la secretariat, aşa cum s-a întâmplat în cazul doamnei Dodea, care spunea sec: «Astăzi nu vin la şcoală!». Ultima cerere de învoire a trimis-o printr-un fax de la Gara de Nord din Bucureşti, în care ne solicita un concediu fără plată, pentru că merge să se înscrie la un concurs pentru profesori în Franţa. Nu se poate continua în felul acesta! În liceu există un regulament care trebuie respectat. Absenţa din liceu a unui cadru didactic trebuie adusă la cunoştinţa conducerii. În cerere trebuie menţionat motivul pentru care nu poate veni la ore şi identificarea unei persoane, cadru didactic, care să-l suplinească. Nu şi-a adus nici documentele pentru dosarul personal, aşa cum se impune. I-am făcut o notă de serviciu pentru a aduce toate documentele care se cer. Suntem în imposibilitatea de a o plăti pentru acele ore pe care le-a efectuat, neavând, de exemplu, documentul justificativ privind vechimea în muncă. Aşteptăm cu nerăbdare un răspuns pozitiv din partea ISJ Neamţ, pentru a debloca mai repede această situaţie”, a explicat directorul Mihaela Tanovici.

Dosarul întocmit de conducerea CNRV a fost însoţit de adresa nr. 6795 din 2 octombrie 2015, prin care Consiliul de Administraţie din cadrul liceului a cerut ISJ Neamţ anularea deciziei de detaşare. Potrivit articolului 84, punctul 19, din metodologia de mişcare a cadrelor didactice, „în situaţii temeinic justificate, în baza consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în care un cadru didactic este detaşat, conducerea respectivei unităţi de învăţământ poate solicita inspectoratului şcolar încetarea detaşării şi revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învăţământ la care este titular”, se spune în document.

ISJ Neamţ a luat act de cazul de la Roman. „Am aflat despre problema de la Colegiul Naţional «Roman-Vodă» şi facem cercetări”, a spus Viorel Stan, inspectorul general al ISJ Neamţ.

„Ca orice cadru didactic, doamna Dodea s-a prezentat, în perioada de mobilitate, la ISJ Neamţ, cu un dosar care a inclus şi avizul cu examenul psihologic. În liceul nostru, fiecare cadru didactic trebuie să facă examenul psihologic şi de medicina muncii, controale care se fac după o planificare stabilită şi care sunt plătite din fonduri proprii. Fiind mai tot timpul lipsă de la program, doamna Dodea nu a făcut aceste controale, care ne-ar fi ajutat foarte mult în rezolvarea problemei apărute”, a explicat directorul CNRV.

Profesoara de matematică Daniela Dodea nu a putut fi contactată telefonic pentru a-şi exprima un punct de vedere.

Daniela Dodea a „colindat” toată ţara

Profesoara Dodea are studii superioare de lungă durată, 11 ani de vechime şi a obţinut definitivarea în învăţământ. S-a titularizat în învăţământ în 1997, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Oradea. Fixarea pe post nu a adus linişte în unitatea de învăţământ mai sus menţionată, ba, dimpotrivă.

Cotidianul „Crişana” din Bihor a descris, într-un articol din 2004, intitulat „O profesoară problemă la Şcoala «Nicolae Bălcescu»”, situaţia prin care au trecut elevii şi profesorii din unitatea şcolară mai sus menţionată. „Totul a început acum şapte ani, când la Şcoala cu clasele I-VIII «Nicolae Bălcescu», din Oradea, s-a titularizat pe catedra de matematică profesoara Daniela Dodea. De atunci, profesorii, elevii şi părinţii trăiesc un adevărat coşmar legat de activitatea profesională a acesteia. În toată această perioadă de când predă la şcoală, Daniela Dodea a fost sancţionată de două ori, fiind avertizată şi mustrată în scris de conducerea şcolii. Se pare că profesoara a acumulat mai multe păcate, iar conform legii, la prima abatere, se desface contractul de muncă. Acum, profesoara este contestată de elevi, părinţi şi colegi, care nu o mai acceptă în colectivitate, pentru că întârzie repetat la ore, are nenumărate absenţe nemotivate, sancţionează elevii cu note mici din motive disciplinare. În plus, cadrele didactice ale şcolii au luat la cunoştinţă de faptul că profesoara creează o atmosferă tensionată în timpul orelor, acordă note în timpul consultaţiilor de după-masă, reţine caietele elevilor înaintea susţinerii tezei. De asemenea, părinţii au anunţat conducerea şcolii, în cadrul şedinţei cu părinţii din data de 28.04.2004, că, în cazul în care profesoara se întoarce în acest an şcolar la catedră ei, îşi retrag copiii de la şcoală…”, este un scurt fragment din articolul care face referire la profesoara Dodea.

În anul 2012, profesoara Dodea s-a titularizat la Şcoala Gimnazială din localitatea Petreu, judeţul Bihor. „Cu această problemă ne-am confruntat şi noi. Profesoara Dodea a stat în şcoala noastră un an, apoi a plecat la alte şcoli din ţară şi a revenit. Doamna a venit cu examenul psihologic făcut la Bucureşti, şi nu la noi, aşa cum s-a întâmplat în cazul celorlalte cadre didactice din şcoală. Este titulară la noi, dar nu mai vrem să fie”, a declarat luni, 5 octombrie, Cornel Mateican, contabilul Şcolii Gimnaziale din Petreu.

Profesoara Dodea nu a găsit încă şcoala ideală. A „călătorit” în judeţele Bihor şi Bistriţa (2012), în Vâlcea şi Alba (2013), în Constanţa şi Neamţ (2014), Bacău, Neamţ şi Sălaj (2015) şi a dat în judecată Inspectoratele Şcolare din Bihor şi Vâlcea. Matematica dă un minus şi la capitolul bani câştigaţi din profesie, având în vedere itinerariul parcurs de profesoara Dodea în ultimii trei ani.

COMENTARII

WORDPRESS: 5
 • asa a ajuns roman-voda 6 ani

  Am avut copilul elev la acest liceu. La metematica e dezastru ,sint profesori care nu fac nimic la ore,conducerea liceului nu ia nici-o initiativa.Copii sunt lasati de izbeliste. Am reusit sa schimbam un profesor de matematica dupa multe interventii la conducerea scolii.Inainte de aceasta profesoara trebuia sa vina prof.Rusu ,dar nu a fost pe placul scolii.Acum ce mai ziceti de situatia pe care a-ti creat-o!

 • parinte 6 ani

  Chiar ca e o situatie care te lasa masca…Din pacate, scoala romaneasca se cam duce de rapa, nu se mai inghesuie la catedra profesorii competenti datorita mizeriei care s-a instalat si in acest sector…cei pe care i-am ales au terminat totul in tara asta. Dar, culmea, cum e posibil ca ISJ Neamt sa fi dat acceptul unui asemenea cadru didactic??? Iar in ceea ce priveste Colegiul Roman Voda, nu mai este cel care a fost, nici profesorii, nici elevii, cu rare exceptii…

  • alt parinte 6 ani

   nu mai sunt nici parintii care au fost,interesati de situatia reala a copiilor lor! Doar mofturi!!

 • o opinie 6 ani

  Oare profesorii din consiliul de administratie al liceului Roman-Voda nu au putut sa prevada o astfel de situatie daca au refuzat un profesor de matematica care a avut performante la CNRV,prof. Rusu.
  Se aude doamna director tanovici mihaela?

 • un parinte 6 ani

  Tin sa te contrazic, eu ca părinte sunt foarte revoltat de aceasta problema (sau profesoara problema) si sunt interesat sa se rezolve cat mai repede. La fel sunt si copii in special cei de la clasele de real, care dau bac-ul la matematica. Nu as dori nimănui sa vada ca copilul sau plange, deoarece nu vine „doamna” Dodea la ore, iar cand vine (2 zile in 3 saptamani) nu are habar sa predea. Sper sa se rezolve cat mai repede aceasta situatie. Ma rog sa reusească la examenul din Franta poate asa scăpăm mai repede de ea.