Primăria Roman caută să angajeze din nou city manager

HomeSocial

Primăria Roman caută să angajeze din nou city manager

 

 

După un an și jumătate de când administrația publică locală a rămas fără city manager, Primăria municipiului Roman a demarat din nou procedurile pentru ocuparea acestui post. Funcția există în organigrama instituției, fiecare localitate având voie să angajeze un administrator, dar decizia asupra condițiilor de angajare și atribuțiile pe care le va avea city managerul trebuie să fie aprobate de Consiliul Local. La Roman, o decizie asupra criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public, precum şi asupra atribuţiilor specifice postului de administrator public va fi luată în ședința Consiliului Local de luni, 26 noiembrie.

Conform proiectului de hotărâre supus dezbaterii aleșilor locali, postul poate fi ocupat de o persoană care are: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în muncă minim 15 ani; vechime în funcții de conducere de minim 10 ani; abilități, calități și aptitudini: organizare și coordonare; capacitate de analiză şi sinteză, control, planificare şi acţiune strategică; lucru eficient în echipă; bună capacitate de relaţionare cu superiorii, subordonaţii şi publicul în general; responsabilitate personală, capacitate de consiliere şi îndrumare; abilităţi de mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; comportament etic/integritate și cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.

Ocuparea postului de administrator public al municipiului Roman se face prin concurs, care constă în trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii cumulative a criteriilor, proba scrisă și interviul. Numirea în funcție se face prin dispoziția primarului, pe perioadă determinată, dar nu mai mult decât mandatul acestuia. Administratorul public va îndeplini atribuțiile specifice în baza unui contract de management încheiat cu primarul municipiului Roman. Conform proiectului de hotărâre, administratorul are nu mai puțin de 37 de atribuții, detalii privind acestea putând fi consultate la următoarea adresă: http://primariaroman.ro/ConsLoc/HCL_Proiect/2018-11-26/001%20%20criterii%20administrator%20public-compressed.pdf.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0