Prima paginăSocial

Practică IT pentru elevii de matematică-informatică de la Colegiul Național „Roman-Vodă”

Practică IT pentru elevii de matematică-informatică de la Colegiul Național „Roman-Vodă”

Dimensiune text

 

 

Perioada 28 mai – 15 iunie a însemnat o experiență inedită pentru 16 dintre cei mai buni elevi de clasa a X-a, profilul matematică-informatică intensiv, de la Colegiul Național „Roman-Vodă” din Roman, care au participat la un stagiu de practică în trei firme de IT din Cipru, prin intermediul proiectului european Erasmus+ 2017-1-RO01-KA102-036700, „Început de carieră IT/IT Career Start-Up”.

Proiectul este finanțat de Comisia europeană și răspunde în mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consorțiului format din patru școli din regiunea N-E România: Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” Bacău (instituție coordonatoare), Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani și Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși, având ca scop „cooperarea interinstituțională la nivel regional și european în vederea sprijinirii orientării elevilor către o carieră IT, conform pregătirii lor inițiale, prin creșterea calității și modernizarea serviciilor oferite de școli consorțiu și a competențelor profesionale ale elevilor și ale profesorilor”, după cum afirmă profesor Florin Moldovanu, responsabil proiect de la Colegiul Național „Roman-Vodă”. Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea de competențe profesionale de web design, de către elevii din liceele din consorțiu, printr-un stagiu de practică de 90h în companii IT dintr-o țară străină, activități de job shadowing pentru profesorii de informatică participanți, în instituții de formare dintr-o altă țară, precum și dezvoltarea unui CDȘ centrat pe dezvoltarea de competențe.

Mobilitatea în Cipru a fost precedată de parcurgerea unor etape de selecție și pregătire a lotului de elevi, însumând un număr de 63 ore, desfășurate cu profesori din cadrul CNRV. Selecția elevilor a fost „competitivă, corectă și medie ca dificultate” (Alexandru Ifrim, elev participant) și a constat în verificarea unor cunoștințe IT (construirea unor site-uri și pagini web), precum și a abilităților de comunicare în limba română și engleză. Lotul selectat a fost constituit din: Iulian Cristian Antal, Sergiu Antici, Tudor Aungurenci, Rareș Băncescu, Sabina Burcă, Alexandru Capmare, Andreea Dascălu, Edward Ghiuzan, Octavia Hriscu, Alexandru Ifrim, Paul Măcincă, Ioana Năstasă, Iustin Pericică, Alexandra Pruteanu, Nectarie Rusu și Miruna Tanasă.

Stagiul de practică din Paphos, Cipru, a fost intermediat de firma Rivensco Consulting LTD, care a asigurat atât logistica necesară (cazarea, masa, transportul local), cât și excursiile și pregătirea culturală a participanților, și s-a realizat în trei firme de primire: Mavros Petros – Avantless LTD, SSM Global Trainning Services LTD și Lazarou CTC, Cipru.

Cele trei săptămâni de practică efectivă a elevilor au constat în activități de învățare bazate pe metode moderne și interactive (brainstorming, problematizare, demonstrație) și au condus la dobândirea și dezvoltarea unor competențe cum ar fi: structurarea unei pagini web, construcția principalelor elemente de structură a unui site, dezvoltarea competențelor de comunicare cu clienții și efectuarea unei analize a nevoilor acestora în scopul configurării unui site care să răspundă cerințelor formulate de aceștia.

 

 

„Toate activitățile zilnice au fost consemnate în caietul de practică de către fiecare elev participant la mobilitate, iar săptămânal a fost oferit feedback firmelor, de primire, respectiv, de intermediere. Evaluările elevilor (inițială/ intermediară/ finală) au demonstrat atingerea obiectivelor propuse, dezvoltarea profesională fiind completată de cea în plan personal prin intermediul activităților culturale diverse: cunoașterea istoriei vechi și contemporane a  Paphosului și Ciprului (vizite la Mozaicurile antice, Castelul medieval, Mormintele regilor, Parcul arheologic, Băile Afroditei, Stâncile Afroditei Petra tou Romiou, zona rurală și Muzeul etnografic, Mănăstirea Sf. Neofit), tradiții ale poporului cipriot (Dansul paharelor), vizita la Limassol, cel mai mare port din Cipru etc”, afirmă profesor de Limba și literatura română Iuliana-Anda Nacu, din cadrul Colegiului Național „Roman-Vodă”, însoțitor al grupului.

Impresiile participanților întăresc ideea că proiectul „Început de carieră IT” a oferit contexte de învățare nonformală și informală benefice pentru participanți, atât în plan profesional, dovedindu-se „un ghid de orientare profesională” (Sabina Burcă, elevă), sau, după cum mărturisește elevul Alexandru Capmare (elev participant), „m-a ajutat sa conștientizez importanța IT-ului, determinând orientarea mea profesională către o carieră în domeniu, concomitent cu dezvoltarea creativității și a capacității de lucru în echipă, gestionarea mai eficientă a conflictelor” sau „trei săptămâni de calculator și istorie europeană, de soare și aerosoli, străinătate și dor”, conform gândului mărturisit de Nectarie Rusu, unul dintre elevii romanvodiști participanți la mobilitate.

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0