Planul de școlarizare din județul Neamț pentru anul școlar 2019-2020

HomeSocial

Planul de școlarizare din județul Neamț pentru anul școlar 2019-2020

 

 

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 a fost avizat de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Neamț și aprobat de Consiliul de Administrație al Inspectoratul Școlar Județean Neamț vineri, 18 ianuarie. Ulterior, miercuri, 23 ianuarie, acesta a fost depus la Ministerul Educației Naționale în vederea emiterii hotărârii de guvern pentru aprobarea sa, informează un comunicat al ISJ Neamț.

Ca element de noutate, pentru anul viitor se intenționează ca 35% din absolvenții clasei a VIII-a să fie cuprinși în învățământul profesional/dual. Corelat și cu Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, au fost propuse pentru clasa a IX-a învățământ profesional 60 de clase (din care trei pentru învățământul special) la IP/dual (35,5% din total). Unitățile școlare au propus meserii la toate domeniile de calificare care funcționează autorizat/acreditat și pentru care există solicitări ale agenților economici (gradul de satisfacere al acestora fiind de 93,8%). Repartizarea celor 109 clase de liceu a fost efectuată în corelare cu țintele Planului local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic Neamț, astfel: 52 de clase la învățământul teoretic, 19 clase la învățământul vocațional și 38 de clase la învățământul tehnologic.

ISJ Neamț precizează că, pentru nivelurile de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.

Au fost propuse două clase la clasa a IX-a și nouă clase la clasa a XI-a liceu învățământ liceal seral, patru clase a IX-a învățământ liceal cu frecvență redusă; 16 clase la învățământul postliceal și de maiștri, două clase stagii de pregătire practică și 89 de grupe pentru învățământul sportiv de performanță din cluburile sportive. În funcție de numărul de norme aprobate a fost propus planul de școlarizare la Palatul și cluburile copiilor și la Centrul județean de excelență. Pentru cei care doresc să își completeze studiile primare și gimnaziale au fost propuse un număr de 15 clase la forma de învățământ „A doua șansă”.

„Despre rețeaua școlară pentru anul 2019-2020, care se află postată pe site-ul IȘJ Neamț, ca element de noutate este modificarea denumirilor unor unități care nu mai școlarizează nivelul liceal, acestea urmând a se numi școli profesionale. O situație deosebită o regăsim la Dămuc, unde de câțiva ani numărul elevilor, care doresc să continue în comuna natală prin învățământ profesional, nu permite constituirea unei clase, iar școala se va numi gimnazială. A fost înființată o unitate de învățământ particular Liceul Teoretic «I.C. Parhon» Piatra Neamț și a fost închisă, la cererea organizației conducătoare, Grădinița «Roza Venerini» Pildești, comuna Cordun. Pentru a nu se afecta accesul copiilor la educație, în acest caz a fost suplimentat planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale nr.1 Pildești cu două clase la învățământul preșcolar”, informează ISJ Neamț.

Rețeaua școlară va fi constituită din 329 de unități școlare: 150 cu personalitate juridică și 179 de structuri arondate (din care 144 în mediu rural). Cele 150 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel: unități de învățământ preșcolar – 6 (din care 2 în mediul rural); unități de învățământ gimnazial – 90 (din care 71 în mediul rural); unități de învățământ liceal – 37 (din care 10 în mediul rural); unități de învățământ postliceal – 6; unități de învățământ profesional – 5 (toate în mediu rural). La acestea se adaugă unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: un palat și trei cluburi ale copiilor (din care unul în mediu rural), un centru de excelență și un club sportiv școlar, mai precizează comunicatul ISJ Neamț.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0