Prima paginăSocial

Persoanele cu handicap sunt lăsate la mila sistemului

Dimensiune text

10.700 persoane din judeţul Neamţ primesc pensie de handicap, care, în multe cazuri,  nu depăşeşte 500 de lei.

Persoanele cu handicap, cu o viaţă și așa chinuită, sunt nevoite să ducă zilnic o luptă crâncenă cu sistemul care nu este întotdeauna de partea lor. Teoretic, aceste persoane au o multitudine de drepturi. În realitate, însă, în multe cazuri, ele nu pot nici măcar să pătrundă în instituţiile publice, dacă este vorba de persoane care nu se pot deplasa; nu au acces la transportul în comun şi, pe lângă acestea, merg periodic la control, de parcă ar suferi de o răceală care trece în câteva zile. 

Potrivit legii, persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare; educaţie şi formare profesională; ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională; asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale; locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism; asistenţă juridică; facilităţi fiscale şi evaluare şi reevaluare prin examinarea, la domiciliu a persoanelor nedeplasabile, de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de doi ani.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, în condițiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005; concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui; concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani.

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.

Indemnizaţia lunară, sub 200 de lei

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%.
Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.
Adultul cu handicap vizual grav primeşte, pentru plata însoţitorului, o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Adultul cu handicap beneficiază de indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 179 lei, pentru handicap grav; în cuantum de 147 lei, pentru handicap accentuat şi de buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 80 lei, pentru adultul cu handicap grav; 60 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 30 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Condiţii de acordare a drepturilor de pensie de invaliditate

Potrivit articolului 68 al Legii 263/2010, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

De asemenea, beneficiază de pensie de invaliditate şi persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza unor accidente sau boli apărute în perioada satisfacerii stagiului militar sau pe perioada cât au fost elevi ai unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau studenți ai unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Au dreptul la pensie de invaliditate şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Potrivit articolului 75 al Legii 263/2010, persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiu de cotizare, în condiţiile legii.

Toate aceste persoane enumerate mai sus pot beneficia de pensie de invaliditate cu condiţia încadrării de către medicul expert al asigurărilor sociale în grad de invaliditate.

Dosarul de pensionare, o povară

Ulterior încadrării în grad de invaliditate, se întocmeşte dosarul în vederea acordării pensiei de invaliditate (dosarul trebuind a fi depus la Casa Județeană de Pensii Neamţ), care conţine zeci de documente. Actele necesare sunt: cerere pentru înscrierea la pensie (formular tipizat); carnetul de muncă (original şi copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011, cât şi adresa de corespondenţă a ultimului angajator  (original); adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original); adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original); actele de stare civilă ale solicitantului ( BI/CI (original şi copie); certificat de naştere (original şi copie); certificate de căsătorie (original şi copie); livretul militar (original şi copie)); decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original); copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; procura specială, pentru mandatar (original şi copie).

În judeţul Neamţ există 10.632 de persoane care primesc pensie de invaliditate stabilită din sistemul public de pensii, care este, în medie, 529 de lei, şi 81 de persoane care primesc pensie de invaliditate stabilită din fostul sistem agricol, aceasta fiind, în medie, de 145 de lei pe lună.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0