Prima paginăSocial

Pensii cumulate cu salariul, doar în anumite condiţii

Dimensiune text

Persoanele care au drept de pensie şi, în acelaşi timp, lucrează cu un contract de muncă pot cumula cele două venituri doar dacă pensia nu depăşeşte salariul mediu brut.

 

În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari: pensionarii pentru limită de vârstă, nevăzătorii, pensionarii de invaliditate gradul III (fără a depăşi jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv), precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate, dar şi copiii, pensionari de urmaş, până la vârstele prevăzute de lege (16 ani sau 26 ani, dacă ei continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată, potrivit legii).

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale.

„Beneficiarii dreptului la pensie, aparţinând sistemului public de pensii, care realizează venituri salariale, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Beneficiarii unei pensii anticipate, anticipate parţiale, de invaliditate gradul I sau II nu pot cumula drepturile de pensie cu venituri, cu excepţia consilierilor locali şi judeţeni, cumulul ducând la suspendarea drepturilor de pensie şi recuperarea sumelor încasate necuvenit”, a declarat inspector principal Oana Fodor, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Neamţ.

Numărul celor care cumulează cele două venituri este greu de precizat, întrucât angajatorul poate depune asigurarea la casa teritorială de pensii pe raza căruia îşi are sediul, nu la casa de pensii judeţeană de unde obţine individul dreptul de pensie.

COMENTARII

WORDPRESS: 0