HomeActualitate

Părinții vor plăti pentru a-și ține copiii la creșă

Părinții din Roman ar urma să plătească pentru copiii trimiși la creșă o contribuție obligatorie egală cu cel mult 30% din costurile totale pe care unitatea respectivă le are cu copilul, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale lansat în dezbatere publică.

 

 

Gratuitatea de pînă acum este nulă, conform proiectului de lege prin care părinții vor fi obligați la plata unei contribuții a cărei valoare va fi fixată de primarul localității, în funcție nu doar de cheltuielile instituției, ci și de situația familiei: numărul de copii din familie și venitul mediu net lunar pe membru de familie calculat pe perioada de șase luni anterioară înscrierii copilului.

Actul normativ mai prevede că sînt scutiți de la plata contribuției, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinții sau reprezentanții legali care au în îngrijire copii care sînt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii sau beneficiază de efectele Legii 341/2004 (Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989).
Contribuția va putea fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale sau cupoane sociale, urmînd să fie calculată în funcție de numărul zilelor de prezență la creșă. De asemenea, proiectul prevede plata contribuției în avans pentru o lună calendaristică și recomandă părinților ca, în limita posibilităților, să nu lase copilul în serviciile de educație timpurie antepreșcolară mai mult de 10 ore pe zi.
La grupa mică ar urma să fie primiți copii de pînă la un an, în grupa mijlocie – copii de 1-2 ani, iar în grupa mare – copii cu vîrsta de 2-3 ani. Inițiatorii proiectului de hotărîre propun și ca finanțarea acestor unități organizate în sistem public să se poată face din următoarele surse: bugete ale consiliilor locale – pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic și nedidactic și a cheltuielilor de organizare și funcționare a creșei, inclusiv pentru grupele/structurile din grădinițe și centre de zi -, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, contribuții lunare ale părinților sau reprezentanților legali, donații, sponsorizări și alte surse legal constituite.

Vom vedea în ce măsură se va materializa acest proiect, ca urmare a dezbaterii publice. Apoi, ne vom supune prevederilor legale. În municipiul Roman funcționează, la ora actuală, o singură creșă – Creșa Smirodava, unde sînt îngrijiți aproximativ 130 de copii. Cheltuielile anuale ale creșei sînt de aproximativ 400.000 de lei, adică aproximativ 260 de lei lunar pentru fiecare copil, ceea ce înseamnă că părinții ar trebui să contribuie, lunar, cu aproape 85 de lei pentru a-și ține copilul la creșă„, a explicat viceprimarul Lucian Micu.

Comentarii

WORDPRESS: 0