Prima paginăEconomie

ONG-urile pot obține finanțări nerambursabile de la bugetul local în valoare de 100.000 de lei

ONG-urile pot obține finanțări nerambursabile de la bugetul local în valoare de 100.000 de lei

Dimensiune text

 

 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general va fi completată, așa cum se face anual, de un regulament prin care se stabilește condițiile de atribuire a contractelor de finanțare și care urmează să fie aprobat de Consiliul Local. Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activitățile nonprofit de interes local 2019 este în valoare de 100.000 de lei, pe patru domenii de activitate – proiecte de cultură, religie, învățământ, proiecte sociale, proiecte pe activități sportive și proiecte de activități pentru tineret, fiecare având alocată suma de 25.000 de lei.

Solicitanţii care depun propuneri de proiecte pot fi persoane fizice (care prezintă o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional – exemplu: legitimaţie; adeverinţa; referinţă; recomandări) sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care activează în folosul comunităţii şi propun desfăşurarea unor acţiuni de interes public local. Solicitanţii vor cuprinde detaliat informaţii verificabile despre: scop, obiectivele specifice, activităţile ce se doresc a fi întreprinse, costurile asociate şi rezultatele urmărite precum şi alte informaţii verificabile, utile pentru susţinerea şi evaluarea proiectelor. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabileşte prin anunţul de participare, şi nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare.

Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Local Roman, Piață Roman Vodă nr.1, Roman, jud. Neamț /Biroul Unic. Orice grant acordat prin acest program trebuie să se încadreze între minimum de 2.000 lei și maximum de 25.000 lei.

„În vederea selecţiei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Local Roman alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2019. Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii. Domeniile care se propun a fi finanţate sunt: cultură, religie, învăţământ acțiuni sociale, activităţi sportive şi de tineret. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va cuprinde: cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea şi selecţia proiectelor. Documentaţia va fi postată pe site-ul Consiliului Local şi va fi pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin intermediul a două cotidiane locale”, se arată în proiectul de hotărâre.

Întreaga documentație care va fi supusă dezbaterii celor 21 de consilieri locali poate fi consultată la adresa: https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-24-014-aprobare-program-finantari-nerambursabile.pdf.

 

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0