Prima paginăSocialReligie

Oamenii cu funcții cheie sunt chemați să sprijine Arhiepiscopia

Dimensiune text

Preoții și mirenii cu funcții înalte sau și cu potență financiară colaborează pentru punerea în practică a proiectelor Arhiepiscopiei.

Structurile de conducere ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului – Administraţie Eparhială, Adunare Eparhială, Consiliul Eparhial şi Consistoriul Eparhial – includ nu doar preoţi, ci şi mireni. Dacă în societăţile comerciale membrii consiliilor de administraţie sunt remuneraţi, în structurile Arhiepiscopiei mirenii sunt chemaţi să-şi aducă o contribuţie morală, dar, mai ales, materială, la bunul mers al activităţilor acesteia.

29 de preoţi şi mireni în Adunarea Eparhială

Din Adunarea Eparhială, de exemplu, organismul deliberativ în care se decid toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei Romanului şi Bacăului, fac parte persoane „cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin”, spune Statutul Bisericii Ortodoxe Române. Cei 29 de membri ai Adunării Eparhiale, zece preoţi şi 19 mireni, alcătuiesc cele cinci comisii ale organismului deliberativ şi au fost aleşi în acest an, când preoţii din întreaga Arhiepiscopie au fost chemaţi la vot. Clericii trebuie să aibă cel puţin gradul profesional definitiv şi „să se fi distins printr-o activitate deosebită şi purtare exemplară”, în timp ce mirenii, de diverse profesii – ingineri, economişti, medici, jurişti, notari, profesori – desemnaţi de consiliul parohial al parohiei din care provin, sunt aleşi dintre cei cu dare de mână şi cu funcţii „strategice”, pentru ca fiecare proiect social să aibă susţinere.

Fiecare comisie este formată din şase membri, doi preoţi şi patru mireni, cu excepţia comisiei social-filantropice, care numără cinci membri. Printre numele grele din comisia administrativ-bisericească se numără inginerul Petru Plăcintă, de numele căruia se leagă SC Cybernet Auto Center SRL Bacău şi primul holding din România – Agricola Internaţional -, economistul Viorel Miron, primarul oraşului Comăneşti, şi inginerul Emil Drăgan, unul dintre finanţatorii catedralei din Oneşti. Din comisia economico-patrimonială fac parte, printre alţii, economistul Doru Damaschin, directorul SC Aerostar SA Bacău, şi Leonard Pădureanu, administrator public în cadrul Primăriei Bacău. Unul dintre cei mai apropiaţi Bisericii a fost regretatul om de afaceri Culiţă Tărâţă, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, căruia i se datorează ctitorii şi renovări de biserici, donaţii care au ajutat nu doar orgnizarea unor evenimente religioase, ci, mai ales, salvarea din suferinţă a sute, dacă nu mii, de credincioşi.

Trei romaşcani fac parte din comisia cultural-educaţională: profesorul Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, medicul Dan Gabriel Arvătescu, şeful secţiei Chirurgie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, şi preotul Ionel Doru, parohul Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” din Roman. Acestora li se alătură inginerul Vasile Balcan, directorul SC Marsat SA Roman, preotul Ionuţ Alexandru Amărinii, de la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Roman, doctorul Adrian Cotîrleţ, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă din Moineşti – implicat în construcţia, în anul 2002, a Bisericii „Sfântul Pantelimon” din incinta unităţii medicale. Inginerul Cristi Cojocaru, notarul Vasile Bălan şi economistul Vasile Savin, toţi din Bacău, se află printre membrii care alcătuiesc comisia juridică şi organizatorică a Arhiepiscopiei. Părintele Ionel Doru, inginerul Vasile Balcan şi primarul Laurenţiu Dan Leoreanu se află la al doilea mandat în Adunarea Eparhială.

Administraţia Eparhială este formată din 22 persoane

adunare 06Schimbările din Arhiepiscopie au adus şi nume noi în Administraţia Eparhială, formată din 22 persoane, preoţi şi mireni care au primit funcţii şi însărcinări precise. Vicariatul este condus de arhimandrit Pimen Costea. Totodată, vicarul se ocupă şi de sectorul exarhat din cadrul Arhiepiscopiei. Sectorul administrativ-bisericesc se află în grija a trei preoţi: preot consilier Daniel Alexandru Zamfir, parohul Bisericii „Sfinţii Petru şi Pavel” din Roman, preotul Silviu Daniel Matei (Bacău), inspector sănătate şi securitate în muncă, şi preot Ștefan Poiată (Bacău), referent sector cimitire, monumente şi servicii funerare. La Sectorul economic-financiar lucrează cinci persoane: Gheorghe Pricopi, consilier financiar, preotul Adrian Ciobanu, consilier economic, protosinghel Serafim Huzdup, consilier agricol şi silvic, protosinghel Nicodim Biţic, consilier administrativ-gospodăresc, şi Mariana Moraru, inspector personal, fiica regretatutului preot Gheorghe Mihăilescu, de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman. Sectorul patrimoniu bisericesc se află în grija preotului Gheorghe Paleu, instalat recent la Biserica „Sfinţii Constantin şi Elena” din Roman.

Activitatea sectorului social-filantropic şi misionar este împărţită între preotul consilier Ioan Gherasimescu, fost vicar administrativ, şi preotul inspector Eugen Ciprian Ciuche (Bacău). Preotul Constantin Gherasim (Bacău) se ocupă de sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul, în vreme ce activitatea sectorului cultural a revenit preotului Valentin Băltoi, consilier cultural, Mioarei Ignat, inspector cultural, diaconului Bogdan Ioan Gherasimescu, inspector comunicaţii media, şi preotului Daniel Ioan Marari (Bacău), directorul Centrului Catehetic „Cuvioasa Parascheva”.

Monahia Dionisia Șchiopu este cea care se ocupă de sectorul colportaj. Cancelaria eparhială este formată din secretariat (arhidiaconii Ciprian Ion Ignat, secretar eparhial, şi Nelu Ciobanu, secretar), sector juridic (jurist Aurelian Constantin Alexa, consilier), corpul de inspecţie bisericească (preot Dorel Eva, inspector eparhial) şi sector exarhat.

Consiliul Eparhial, dominat de romaşcani

Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi se ocupă de problemele bisericeşti – administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie. Consiliul Eparhial se compune din nouă membri, trei clerici şi şase mireni, aleşi pe termen de patru ani de către Adunarea Eparhială. Din Consiliul Eparhial fac parte: preoţii Ionuţ Alexandru Amărinii şi Ionel Doru, profesorul Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, doctorul Dan Gabriel Arvătescu şi inginerul Vasile Balcanu, directorul SC Marsat SA Roman.

Consistoriul Eparhial este instanţa disciplinară şi de judecată pentru abaterile şi delictele clerului de mir, care judecă şi propune chiriarhului spre aprobare hotărâri privind sancţionarea acestora. Membrii acestui consistoriu sunt: preotul Nicolae Hurjui, din Bacău (preşedinte), preotul Constantin Tiron, de la Parohia Cordun, şi preotul Marcel Onofrei, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Roman.COMENTARII

WORDPRESS: 0