Prima paginăEducatie

Meditațiile cu propriii elevi, interzise prin lege

Dimensiune text

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un cod de etică pentru învățămîntul preuniversitar, care reglementează relațiile profesor – elev. În document se specifică clar interzicerea meditațiilor cu propriii elevi contra unor foloase materiale și întreținerea relațiilor sexuale cu elevi, inclusiv a celor consensuale.

 

 

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică un document menit să reglementeze conduita cadrelor didactice. Codul de etică pentru învățămîntul preuniversitar prevede interzicerea meditațiilor cu propriii elevi, contra unor avantaje materiale, interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale, dar și responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță prevăzute de documentele școlare.

Codul de etică pentru învățămîntul preuniversitar, pus în dezbatere publică, interzice fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte sau servicii, solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de către elevi a unor rezultate școlare incorecte, traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare, dar și colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare (examene și evaluări naționale, olimpiade și alte concursuri școlare).

De asemenea, actul normativ interzice implicarea elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația elevilor, în cadrul unităților școlare de învățămînt preuniversitar sau în afara acestora, și prevede excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației inclusive.

„În vederea asigurării unui învățămînt de calitate, în relațiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor, prin: supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităților în școală, cît și în cadrul celor organizate de unitatea școlară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securității tuturor celor implicați în aceste acțiuni; interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor; asigurarea protecției fiecărui elev, prin denunțarea formelor de violență fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și  completările ulterioare; excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual”, prevede proiectul de cod de etică.

Sancțiunile pentru încălcarea codului merg de la „atenționarea colegială în cadrul comisiei județene de etică” pînă la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Pentru a intra în vigoare, proiectul Codului de etică pentru învățămîntul preuniversitar trebuie aprobat prin ordin al ministrului Educației.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 1
  • emi 9 ani

    Toate aceste prevederi au existat si pana acum.De ce ne miram asa?Dar,cum pana acum nu au fost respectate in totalitate,tot asa se va intampla si de aici incolo!