Mediile din cursul liceului nu mai contează pentru facultate

Admiterea la facultate se va putea face doar printr-un examen scris sau pe baza mediilor de la examenul de bacalaureat, fără să mai fie luate în considerare mediile din liceu.

 

 

Măsura a fost stabilită printr-un ordin al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, publicat pe 13 martie 2012 în Monitorul Oficial.

Universitățile pot să opteze fie pentru probele scrise, clasicul examen de admitere – și noi încurajăm cele mai bune universități să ia decizii pentru introducerea unor probe scrise -, fie, pe de altă parte, în situația în care anul trecut bacalaureatul a fost unul riguros, în care și anul acesta ministerul se va angaja că va păstra aceeași rigoare, considerăm că universitățile se pot baza și pe notele sau media generală obținută la bacalaureat. În conformitate cu autonomia universitară și lăsînd la latitudinea universităților să-și ia deciziile, ministerul spune că admiterea se poate face fie prin examene scrise, probe orale, fie pe baza mediilor de la bacalaureat. Ordinul despre care am vorbit interzice folosirea mediilor din timpul anilor de studii, deoarece s-a constatat că există diferențe mari între licee„, a declarat ministrul Educației.

Ministrul a recunoscut că măsura a fost dictată de faptul că există mari diferențe între licee și, ca urmare, și mari diferențe între notarea elevilor. „Da, Ministerul recunoaște că există licee foarte bune, unde este greu să obții pe parcursul anilor o medie de 9,50, după cum ministerul recunoaște că există și licee unde se obține mai ușor o medie de 9,50„, a afirmat ministrul Educației Cătălin Baba.

Potrivit ordinului de ministru, examenul de admitere în anul universitar 2012-2013 se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituție de învățămînt superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea legislației și a ordinului MECTS.
Examenul de admitere poate consta și în probe (scrise sau orale) pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive. Pentru testarea capacităților artistice sau sportive, examenul de admitere va conține obligatoriu și o probă practică eliminatorie, susținută anterior celorlalte probe.
Fiecare universitate va elabora propria metodologie de admitere, care va fi validată în cadrul consiliului de administrațe. În cazul în care nu se vor introduce teste scrise și concursul va fi doar pe bază de dosare, cele mai multe facultăți tind către o medie de admitere alcătuită în proporție egală din media de bacalaureat (50%) și media obținută la bacalaureat la disciplinele relevante pentru profilul facultății (50%).


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!