Prima paginăSocial

Măsuri de prevenire a incendiilor, promovate de autorități cu sprijinul preoților

Măsuri de prevenire a incendiilor, promovate de autorități cu sprijinul preoților

Dimensiune text

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) al județului Neamț s-a întrunit vineri, 10 martie, în ședință extraordinară, având ca subiecte pe ordinea de zi prezentarea şi dezbaterea programului pentru salubrizarea localităţilor, cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţii din judeţul Neamţ, prezentarea şi dezbaterea planului măsuri pentru prevenirea incendiilor generate de arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, precum și prezentarea, dezbaterea şi aprobarea hotărârilor CJSU, informează un comunicat al Prefecturii Neamț.

Elevii, implicați în acţiuni de salubrizare a localităţilor

Programul pentru salubrizarea localităţilor, cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţii din judeţul Neamţ are în cuprinsul său zece măsuri:
– informarea operatorilor economici şi a populaţiei privind interzicerea depozitării materialelor şi deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în locuri neamenajate şi neautorizate, precum şi despre sancţiunile ce se aplică în cazul nerespectării acestor reguli;
– Consiliul Judeţean Neamţ şi consiliile locale vor analiza situaţia existentă în zona de competenţă privind colectarea şi depozitarea deşeurilor şi vor identifica şi aproba soluţiile de urgenţă pentru asigurarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
– salubrizarea şi degajarea cursurilor de apă permanente şi nepermanente de obstacolele care pot împiedica curgerea apelor (materialul lemnos şi deşeurile din albiile cursurilor de apă, de pe maluri şi din zonele inundabile, precum şi din apropierea podurilor şi podeţelor de pe acestea);
– asigurarea secţiunii de curgere a podurilor şi podeţelor şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale;
– desfiinţarea construcţiilor provizorii de traversare a cursurilor de apă;
– completarea stocului de materiale şi mijloace pentru intervenţia în situaţiile de urgenţă generate de inundaţii şi fenomene hidrometeorologice periculoase;
– efectuarea de controale la persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul exploatării forestiere, în vederea verificării modului de gestionare a deşeurilor rezultate în urma proceselor tehnologice şi amenajarea platformelor primare de prelucrare şi depozitare a masei lemnoase – informarea CJSU, în scris, la finalizarea acţiunii;
– pregătirea populaţiei pentru a cunoaşte regulile de comportare în caz de inundaţii şi alte situaţii de urgenţă, precum şi antrenarea acesteia pentru a participa la acţiunile de prevenire;
– executarea unor acţiuni de salubrizare a localităţilor, în cooperare, prin implicarea elevilor din ciclul gimnazial şi liceal;
– administratorii drumurilor naţionale şi drumurilor judeţene vor asigura salubrizarea şanţurilor şi a zonelor de siguranţă ale drumurilor, precum şi a parcărilor din administrare, în extravilanul localităţilor, şi vor asigura degajarea materialului antiderapant din punctele de depozitare temporară situate pe aceste categorii de drumuri.

Măsuri împotriva arderii miriștilor

Planul pentru prevenirea incendiilor generate de arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, prevede nouă măsuri:
– informarea cetăţenilor prin modalităţile avute la dispoziţie asupra: prevederilor referitoare la măsurile de prevenire specifice pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, cuprinse în dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale; interzicerea arderilor miriştilor şi resturilor vegetale pe terenurile arabile şi a vegetaţiei pajiştilor permanente; monitorizării modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente;
– informarea asociaţiilor agricole asupra interdicţiei utilizării focului deschis pe terenurile agricole, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministerului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România;
– creşterea nivelului de pregătire al membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea îndeplinirii cu profesionalism a misiunilor de prevenire şi intervenţie;
– angrenarea reprezentanţilor bisericii, având în vedere influenţa pe care aceştia o au în rândul populaţiei, în activităţi specifice de informare preventivă a cetăţenilor privind interdicţia utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole;
– executarea de controale, prin intermediul componentei preventive a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, asupra modului în care sunt respectate prevederile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
– aplicarea sancţiunilor, conform prevederilor HG nr. 537/2007, în cazul în care nu sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor;
– arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va executa numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. De la această prevedere sunt exceptate arderile vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale din cadrul gospodăriilor cetăţeneşti. Permisul de lucru cu foc nu se va emite pentru acele lucrări care urmează a fi executate pe terenuri care sunt traversate sau sunt amplasate la o distanţă mai mică de 10 metri faţă de linii electrice aeriene de medie şi înaltă tensiune, conducte de transport gaze naturale sau produse petroliere;
– verificarea modului în care preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă au dus la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
– pregătirea personalului, tehnicii şi materialelor pentru executarea oportună a intervenţiilor în cazul arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Ambele documente au fost aprobate prin hotărâri ale CJSU.

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0