Prima paginăActualitate

Manifestare de înaltă ținută ştiințifică, la SCDA Secuieni

Dimensiune text

Evenimentul ştiinţific cu tema „Știinţă, cunoaştere, creativitate”, organizat de Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Secuieni, se află la a II-a ediţie. La manifestare au participat cadre didactice universitare, cercetători de la staţiuni de cercetare din ţară şi specialişti din agricultură. Numărul mare de referate ştiinţifice a determinat organizatorii să le prezinte în cadrul evenimentului sub formă de postere. 

Doctor inginer Elena Trotuş, directorul SCDA Secuieni

Doctor inginer Elena Trotuş, directorul SCDA Secuieni

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă (SCDA) Secuieni a fost gazda, miecuri, 25 martie,  a unui eveniment ştiinţific cu tema „Știinţă, cunoaştere, creativitate”, manifestare aflată la cea de-a II-a ediţie. Evenimentul este realizat de SCDA Secuieni, în parteneriat cu Academia de Știinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Șişeşti” din Bucureşti şi Academia Oamenilor de Știinţă (AOŞ) din România, filiala Piatra Neamţ. Au răspuns invitaţiei făcute de SCDA Secuieni personalităţi de marcă din învăţământul agronomic superior, printre care profesor universitar doctor honoris causa Vasilică Constantin, de la Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, profesor universitar doctor Mihai Nicolescu, vicepreşedintele Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Șişeşti” din Bucureşti, şi profesor doctor Mihai C. Nicolescu, secretar general al Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice Bucureşti.

La această manifestare au fost prezenţi, la Secuieni, cercetători de la staţiunile de cercetări zonale din subordinea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice Bucureşti, cercetători de la SCDA Turda, împreună cu secretarul ştiinţific doctor inginer Felicia Mureşan, cercetători de la SCDA Suceava, împreună cu doctor inginer Dumitru Bodea, directorul unităţii, cercetători de la SCD Pomicolă din Iaşi, împreună cu secretarul ştiinţific Eugen Cârdei, cercetători şi specialişti din cadrul SCDA Secuieni.

Au participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice membrii filialei Piatra Neamţ a AOŞ din România, cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din Horia, împreună cu profesor Maria Maftei, directorul unităţii de învăţământ. Totodată, au fost prezenţi directorul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ, inginer Marcel Tălmăcel, directori şi colaboratori de la direcţiile fitosanitare Neamţ şi Bacău, directorii şi colaboratorii oficiilor judeţene de consultanţă Neamţ şi Bacău, reprentanţi ai unor firme producătoare de pesticide şi specialişti din agricultură.

scda 03„Ne-am propus ca această sesiune ştiinţifică să devină tradiţie pentru Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Secuieni, iar ziua de 25 martie, zi de mare sărbătoare creştină, să fie o zi specială pentru unitatea noastră. Colegii cercetători şi membrii filialei Piatra Neamţ a Academiei Oamenilor de Știinţă din România au răspuns cu promptitudine invitaţiei noastre de a participa cu referate ştiinţifice, în cadrul acestei sesiuni interne. Numărul de referate a fost atât de mare, încât, cu acceptul referenţilor, unele dintre acestea au fost prezentate în cadrul evenimentului sub formă de postere. Obiectivul întâlnirii a fost acela de a reuni la Secuieni cercetători, cadre didactice, specialişti din diverse domenii de activitate din agricultura României, pentru a ne cunoaşte mai bine activitatea pe care o desfăşurăm şi rezultatele din activitatea noastră de cercetare. Întâlnirea este un prilej pentru tinerii cercetători de a-şi face cunoscută activitatea de cercetare şi de a se familiariza cu modul de prezentare publică a referatelor ştiinţifice. Totodată, această întâlnire a reprezentat un schimb de idei şi opinii, care ne vor ajuta în crearea, în viitor, a unor parteneriate, a unor proiecte de cercetare. A fost un câştig profesional pentru toţi cei prezenţi”, a declarat doctor inginer Elena Trotuş, cercetător ştiinţific cu gradul I, directorul SCDA Secuieni, în deschiderea evenimentului.

Comunicări de înaltă ţinută ştiinţifică

scda 04Profesorul universitar Gheorghiţă Gogu, preşedintele AOȘ, filiala Piatra Neamţ, a prezentat comunicarea „150 de ani de la elaborarea şi prezentarea legilor eredităţii”. Acesta a adus în atenţia invitaţilor un nume mare al ştiinţei, Gregor Johann Mendel. „În anul 1865, Gregor Mendel, călugăr la mănăstirea din Brno, comunica public rezultatele obţinute de el în urma experienţelor de hibridare a diferitelor soiuri de mazăre. Metoda de cercetare folosită de Gregor Mendel i-a permis să scoată în evidenţă aspecte statistice importante ale rezultatelor obţinute, să intuiască modul transmiterii caracterelor şi să formuleze, apoi, cele trei legi ale eredităţii”, a spus profesor doctor Gheorghiţă Gogu. „De rezultatele  lucrărilor marelui savant Gregor Mendel, colegii noştri cercetători, care lucrează în ameliorarea plantelor de câmp, au beneficiat întrutotul”, a completat doctor inginer Elena Trotuş.

O altă comunicare ştiinţifică prezentată în cadrul evenimentului a fost „Transmiterea unor caractere obţinute din populaţii locale la linii consangvinizate şi hibrizi de porumb”, elaborată de un colectiv de cercetători format din: doctorand inginer Carmen Daniela Vană, doctor inginer Ana Copândean, doctor inginer Voichiţa Haş, doctorand inginer Roxana Șut Gherman, doctorand inginer Andrei Varga şi profesor doctor Ioan Haş, de la SCDA Turda. „Resursele genetice reprezentate de populaţiile locale de porumb constituie rezervoare importante, utile pentru ameliorarea speciei. La nivel naţional, există câteva studii care evidenţiază valoarea şi utilitatea acestor resurse pentru procesele de ameliorare a porumbului. Se simte acut nevoia reconstituirii atitudinii faţă de conservarea, menţinerea, studierea şi corectarea populaţiilor locale de porumb. Sunt necesare studii care să pună în evidenţă potenţialul genetic util al acestor materiale, frecvenţa genelor recesive, gradul de înrudire sau diferenţa genetică în cadrul unor grupuri distincte de germoplasmă”, a spus doctorand inginer Carmen Daniela Vană.

Doctor inginer Elena Trotuş a felicitat colectivul de amelioratori de la SCDA Turda, pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea de cercetare, care s-a concretizat în obţinerea unui număr mare de hibrizi, unii dintre ei cu pretabilitate ridicată la condiţiile pedoclimatice din zona de influenţă a unităţii.

Lucrarea „Studiul unui set de genotipuri de orzoaică de primăvară în sistem «honeycomb»” a fost prezentată de doctorand inginer Florin Russu. La realizarea lucrării au contribuit şi profesor doctor Ioan Haş, doctor inginer Vasile Moldovan şi doctor inginer Rozalia Kadar, lucrarea reprezentând rezultatele cercetărilor întreprinse de specialişti în perioada 2013 – 2014.

„Când am văzut rezultatele, m-am simţit ca în rai”

scda 05Un alt referat prezentat – „Rezultate ale cercetărilor efectuate de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Iaşi privind crearea de soiuri cu epoci de coacere aflate la extremităţile sezonului de maturare a cireşelor” -, realizat de Elena Iurea, Sorina Sîrbu şi Gelu Corneanu, a fost urmat de lucrarea „Evaluarea unor soiuri de cireş şi vişin utile în ameliorarea genetică”, la care şi-au adus contibuţia Sorina Sîrbu, Elena Iurea şi Margareta Corneanu. „Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Iaşi a fost înfiinţată în 1977 şi a avut ca obiectiv, în cadrul laboratorului de ameliorare, înlocuirea soiurilor inferioare cu soiuri noi, superioare, care corespund cerinţelor de calitate ale consumatorului şi producătorului. În perioada 1999 – 2014, au fost realizate 28 de soiuri noi de cireş, dintre care trei soiuri sunt de cireş amar, iar la vişin au fost realizate şi brevetate trei soiuri”, a spus, în cuvântul introductiv, doctor inginer Sorina Sîrbu.

„Am avut ocazia, anul trecut, să particip la o manifestare, de extensie a rezultatelor, organizată de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Iaşi, când, în câmpul Staţiunii de la Sîrca, am văzut o parte dintre rezultatele prezentate de cercetători şi, pentru o jumătate de zi, m-am simţit ca în rai”, a adăugat doctor inginer Elena Trotuş.

Lucrarea „Extracte vegetale cu potenţial de utilizare în agricultura ecologică” a fost prezentată de doctor inginer Carmen Țebrencu. „Suntem beneficiarii cercetărilor şi introducerii în cultură a plantelor pe care staţiunile de cercetare le au în acest sens. În cadrul unor programe de cercetare, încercăm să prelucrăm plantele medicinale cât mai variat şi cu aplicaţii în cât mai multe direcţii. Una dintre acestea este obţinerea de extracte vegetale care pot avea aplicaţii în agricultură, fie ca agenţi antipatogeni, fie ca biostimulatori. Tendinţa pe care o semnalăm cu toţii este de înlocuire a substanţelor de sinteză cu substanţe naturale extrase din specii vegetale, în acest caz de specii medicinale, astfel încât acestea să aibă aceeaşi acţiune cu cele de sinteză, fără urmări şi impact asupra consumatorului”, a spus, în debutul prezentării, Carmen Țebrencu, de la Centrul de Cercetare şi Prelucrare Plante Medicinale „Planta Vorel” din Piatra Neamţ. La realizarea lucrării au contribuit: doctor inginer Carmen Țebrencu, doctor inginer Elena Ionescu şi doctor Ruxandra Creţu.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate şi lucrările: „Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor cu azot asupra producţiei la porumb, în condiţiile de la SCDA Secuieni”, realizat de doctor inginer Cornelia Lupu, „Influenţa densităţii de semănat asupra unor elemente de producţie, la diferite soiuri de soia create la SCDA Turda şi soiuri străine”, întocmit de doctor inginer Raluca Rezi, profesor doctor Ioan Haş şi doctor inginer Eugen Mureşanu, „Influenţa spaţiului de nutriţie asupra producţiei la cânepa monoică pentru fibră”, având-o ca autoare pe doctorand Alexandra Leonte, „Aspecte generale privind influenţa unor factori meteorologici asupra dezvoltării gândacului de Colorado, în condiţiile de la Suceava” şi „Eficacitatea unor metaboliţi vegetali extraşi din plante asupra larvelor din primele vârste la gândacul de Colorado”, ambele cercetări efectuate de Cătălin Ioan Enea şi Dumitru Bodea, şi „Schema de garantare pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor din sistemul instituţionalizat”, realizat de doctor Suzana Geangalău.

Evenimentul a continuat cu dezbateri pe seama referatelor prezentate de cercetători şi cu o dublă lansare de carte, semnată de doctorul Virgil Răzeşu – „Domnul Preşedinte” şi „Mărturii”.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0