Prima paginăSocialSanatate

Managerii de spitale sunt la mâna şefilor administraţiilor locale

Dimensiune text

Regulamentul-cadru după care se organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de manager al unui spital poate fi modificat de ordonatorii de credite. Situaţia este

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

exemplificată în judeţ de două concursuri care se desfăşoară aproape simultan, dar după reguli diferite. În ambele cazuri s-au respectat prevederile unui ordin al ministrului Sănătăţii.

În această perioadă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi Spitalul Municipal de Urgenţă Roman au anunţat scoaterea la concurs a funcţiei de manager general. Regulamentul-cadru după care trebuie organizate concursurile, în ambele situaţii, este cuprins în Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1.082/30.07.2010. Cu toate acestea, diferenţe există, iar cele mai vizibile sunt atunci când vine vorba despre componenţa comisiei de concurs.

Dacă, în cazul concursului de la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, primarul municipiului şi membrii Consiliului de Administraţie (CA) al spitalului au decis să aplice regulamentul-cadru, fără modificări, pentru concursul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a fost întocmit un regulament aparte, făcându-se referire la articolul nr. 4 al Ordinului nr. 1.082/2010, în care se precizează că: „pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru celelalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, regulamentul prevăzut la art. 1 reprezintă un regulament-cadru, care poate fi modificat şi completat de către autoritatea administrativ-teritorială, respectiv de către conducerea celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, urmând a fi aprobat prin act administrativ emis de acestea”.

În consecinţă, pe data de 3 iulie, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Culiţă Tărâţă, emite dispoziţia nr. 164, prin care aprobă „regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie”.

Anexa acestei dispoziţii rămâne un mister, deși s-a încercat obţinerea documentului de la purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Neamţ, de la vicepreşedintele Emilia Arcan, precum şi de la secretarul judeţului, Daniela Soroceanu. Totuşi, secretarul judeţului Neamţ a precizat că regulamentul aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ a fost întocmit cu scopul de a se reuşi selectarea celui mai bun manager pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. „Întregul regulament este la dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, a ordonatorului principal de credite. Faptul că în componenţa comisiilor există reprezentanţi ai Școlii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) este de apreciat, pentru că această şcoală este singura entitate care pregăteşte managerii de spital, deci poate să-i evalueze corect. Vorbim de un regulament care va avea ca rezultat alegerea celui mai bun dintre candidaţii ce se vor înscrie pentru a ocupa funcţia de manager general al Spitalului Judeţean de Urgenţă”, a afirmat Daniela Soroceanu, secretarul judeţului Neamţ.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Astfel, din cei cinci membri ai comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doi sunt numiţi direct de preşedintele Culiţă Tărâţă, un reprezentant de SNSPMPDS, unul de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ şi al cincilea din cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean.

Structura comisiei de concurs pentru Spitalul Judeţean este formată din medicul Octavian Huianu (preşedintele comisiei, numit de preşedintele CJ), avocatul Alin Antochi (numit de preşedintele CJ), medicul Gabriela Silvia Scîntee (din partea SNSPMPDS), medicul Daniela Marcoci (din partea DSP Neamţ) şi Radu Tudorel (membru al CA).

În acelaşi timp, comisia de concurs de la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman este formată în baza prevederilor din regulamentul-cadru care, la alineatul (2) al articolului nr. 1 şi în articulul nr. 2, explică: „concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizează de către consiliul de administraţie al spitalului public respectiv şi se desfăşoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament. Consiliul de administraţie al spitalului public numeşte, prin hotărâre, o comisie de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului”.

Astfel, toţi cei cinci membri ai CA de la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – Ovidiu Bojescu (city-managerul municipiului Roman şi preşedintele CA), Iulia Havrici-Tomşa (consilier local), Lucian Micu (viceprimarul municipiului Roman), Constantin Oprea (DSP Neamţ) şi Mirela Grădinaru (DSP Neamţ) – sunt şi membrii comisiei de concurs.

În cazul comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, aceasta „este numită de organul ierarhic superior spitalului”, adică de Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv de Primăria municipiului Roman. Dacă la Roman nu s-a decis, încă, structura comisiei de soluţionare a contestaţiei, la Spitalul Judeţean, aceasta va avea următorii cinci membri: Mihai Hanganu (preşedintele comisiei, numit de preşedinte CJ), Gabriel Farcaş (numit de preşedintele CJ), medicul Lavinia Panait (numit de SNSPMPDS), medicul Roxana Pipirigeanu (numit de DSP Neamţ) şi Dan Vasile Constantin (preşdintele CA).

COMENTARII

WORDPRESS: 0