Prima paginăSanatate

Lista completă a serviciilor pentru care vom păti

Dimensiune text

* o consultație la medicul de familie, dacă nu este urgență, va costa doi lei * o vizită la medicul specialist va costa maxim patru lei *
Ministerul Sănătății a lansat, în dezbatere publică, o hotărîre prin care se aduc modificări contractului-cadru de acordare a asistenței medicale. Una din cele mai importante modificări se referă la coplată, care va intra în vigoare de la începutul anului viitor.

 

Ministerul Sănătății a alcătuit și lista completă cu serviciile medicale pe fiecare ramură a medicinei pentru care se va percepe coplata. În opinia medicilor, această taxă este un instrument de descurajare a internărilor nejustificate sau a consultațiilor care nu reprezintă urgențe.

Din punctul nostru de vedere, coplata nu are legătură cu asigurarea de sănătate. Este un instrument administrativ menit să descurajeze prezentările nejustificate la spital. Dacă ar fi avut legătură cu asigurările, atunci legea ar fi specificat faptul că această coplată reprezintă diferența dintre ceea ce acoperă asigurările de sănătate și tariful real al medicului„, a apreciat medicul de familie Angela Bica, vicepreședintele Patronatului Medicilor de Familie Neamț. „Probabil că încasările din coplată nu vor avea prea mare pondere în bugetul Sănătății. Cred că această coplată va fi un factor de control real al pacienților internați în spital. Prin coplată se va demonstra că pacienții internați în spitale nu sînt pacienți fictivi„, a declarat medicul Mircea Coadă, managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman.

 

Tot ce nu este urgență se plătește

Conform noului act normativ, în asistența medicală primară, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sînt serviciile medicale – consultații acordate asiguraților atît în cabinetul medical, cît și la domiciliul asiguratului, inclusiv persoanelor asigurate facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, cu excepția consultațiilor pentru situații de urgență medico-chirurgicală și a consultațiilor pentru care se eliberează certificat constatator de deces. Nivelul minim al coplății se încasează pentru consultațiile acordate de medicul fără grad profesional și cu grad profesional specialist și este de doi lei pentru o consultație. Medicul cu grad de medic primar va avea dreptul să încaseze un tarif de maxim trei lei. Nu se percepe coplată pentru primul serviciul medical/trimestru în cazul bolnavilor cu afecțiuni cronice și nici pentru efectuarea controlului medical anual pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sînt consultațiile medicale acordate asiguraților, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, cu excepția serviciilor conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi, serviciilor diagnostice, serviciilor terapeutice/tratamente chirurgicale și medicale și a consultațiilor medicale pentru situații de urgență medico-chirurgicală. Nivelul minim al coplății se încasează pentru consultațiile acordate de medicul cu grad profesional specialist și este trei lei pentru o consultație. Nivelul maxim al coplății se încasează pentru consultațiile acordate de medicul cu grad profesional primar și este patru lei/consultație.

În asistența medicală ambulatorie asigurată în baza competențelor sau atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială și în care medicii își desfășoară activitatea exclusiv în baza competențelor sau atestatelor, nivelul minim al coplății se încasează pentru consultațiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional specialist și este de doi lei pentru o consultație. Nivelul maxim al coplății se încasează pentru consultațiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional primar și este de trei lei/consultație.

În asistența medicală ambulatorie de specialitate asigurată în baza competențelor/atestatelor de studii complementare în acupunctură se percepe și aici coplată, cu excepția consultațiilor pentru situații de urgență medico-chirurgicală. Nivelul minim al coplății este de doi lei pe consultație, iar cel maxim – de trei lei, iar cura de tratament pentru acupunctură va fi de cinci lei. În ceea ce privește serviciile de recuperare medicală, medicină fizică și balneologie, prețul maxim al unei consultații va fi de patru lei, iar cura de tratament va costa 10 lei, cu excepția urgențelor.

În ceea ce privește laboratoarele de analiză, dacă în baza biletului de trimitere sînt efectuate pînă la cinci analize, nivelul coplății este de doi lei. Dacă sînt efectuate pînă la zece analize, atunci coplata va ajunge la cinci lei, iar dacă sînt peste zece analize, coplata va fi de 10 lei.

Pentru radiologie și imagistică medicală, cu excepția urgențelor, pentru fiecare bilet de trimitere pacientul va plăti doi lei.

În cazul investigațiilor medicale de înaltă performanță cum ar fi RMN sau computer tomograf, pacientul va plăti astfel: 50 de lei pentru un RMN nativ, 75 de lei pentru un RMN cu o substanță de contrast, pentru un computer tomograf nativ coplata va fi de 30 de lei, pentru unul cu substanță de contrast – 50 de lei, pentru o angiografie – 25 de lei, iar pentru o scintigrafie -30 de lei.

În spitale, serviciile medicale pentru care se încasează coplata sînt serviciile medicale spitalicești acordate atît prin spitalizare de zi, cît și prin spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul facultativ în asistența medicală spitalicească, cu excepția serviciilor medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, a internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum și pentru bolnavii care necesită asistență medicală spitalicească de lungă durată și pentru serviciile acordate în structurile de primiri urgențe indiferent de forma de organizare.

În funcție de competență, coplata se va aplica astfel: pentru spitalele de gradul I, la spitalizarea de zi va fi o coplată de 30 de lei, la categoria a II-a – 25 de lei, la categoria a III-a – 20 lei, la categoria a IV-a – 15 lei, iar la categoria a V-a – 10 lei. La spitalizarea continuă, tariful crește cu un leu pentru fiecare grad al spitalului. Pacienții cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, precum și pacienții cu alte afecțiuni asimilate celor care sînt incluse în programele naționale de sănătate (hepatita cronică etc.) care necesită o accesare repetitivă a sistemului de sănătate, prevăzute în norme, nu plătesc coplată pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecțiuni. Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se încasează coplată, cu excepția celor prevăzute de actele normative în vigoare.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0