La Direcţia de Asistenţă Socială se pot depune, de miercuri, actele pentru gratuitate la transportul în comun

La Direcţia de Asistenţă Socială se pot depune, de miercuri, actele pentru gratuitate la transportul în comun

Dimensiune text

 

 

Primăria municipiului Roman anunță că începând de miercuri, 7 februarie, şi până pe 25 februarie, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, din strada Alexandru cel Bun nr. 3, se pot depune cereri pentru acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport urban de călători pentru luna martie 2018, în conformitate cu prevederile HCL nr. 19/31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale.

Persoanele nominalizate în Anexa 1 la HCL nr. 19/31.01.2018, vor depune lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, cereri pentru acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport, însoţite de acte doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate şi încadrarea în categoriile sociale prevăzute de hotărârea consiliului local.

Actele necesare în baza cărora se acordă facilităţi pe mijloacele de transport urban de călători

 1. Veterani de război şi văduve de război:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. copie cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
  d. copie după legitimaţia de veteran de război sau văduvă de război.

 2. Eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. copie cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
  d. copie după legitimaţia de revoluţionar.

 3. Persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, şi celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. copie cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
  d. copie după legitimaţia de deţinut şi persecutat politic.

 4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. copie cupon de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
  d. copie după certificatul de handicap;
  e. adeverinţa de salariat, în cazul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap;
  f. declaraţie pe propria răspundere privind statutul de însoţitor al persoanei cu handicap grav, al persoanei cu handicap auditiv şi mintal accentuat şi al copilului cu handicap accentuat.

 5. Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 700 lei
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. copie cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii.

 6. Elevii din Municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 700 lei.
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. acte doveditoare privind componența familiei (CI/BI ale membrilor de familie majori, certificate de naştere pentru minori, certificat de căsătorie sau deces, după caz)
  c. acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii: – pensii – pensii de stat, pensii agricultori, pensii militare; – indemnizaţii pentru persoanele cu handicap;- indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;- salariul obţinut de bază de contract de muncă/raport de serviciu;- indemnizaţie de şomaj; – adeverinţa eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru persoanele fără venit;
  d. adeverinţa de elev.

 7. Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin identitate sau carte identitate;
  c. dovada prestării lunare de lucrări sau acţiuni de interes local.

 8. Şomerii indemnizabili:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. copie carnet de şomer indemnizabil;
  d. copie cupon de şomaj.

 9. Personalul armatei prevăzut la art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat:
  a. cerere tip pentru acordarea facilităţilor pe transport urban de călători;
  b. copie buletin de identitate sau carte de identitate;
  c. dovada că solicitantul se înscrie în situațiile reglementate de art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0