HomeEconomieNeamt

Județul Neamț este plin de mici fermieri

Potrivit APIA Neamţ, în jur de 70% dintre fermierii din judeţ care au obţinut finanţări anul trecut cultivă până în cinci hectare de teren.

Politica Agricolă Comună (PAC) 2015 – 2020 are la bază un nou set de reglementări care trebuie respectate de fermieri, în vederea accesării plăţilor directe. Pentru a răspunde intereselor fermierilor români, s-a optat pentru continuarea schemei de plată unică pe suprafaţă, până în anul 2020. În cadrul acestei scheme, plăţile directe sunt structurate în sensul unei recompensări mai corecte a fermierilor activi.

„Pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, vom avea parte de adevărate provocări, şi noi, ca instituţie, şi beneficiarii fondurilor, deoarece va fi o singură cerere depusă la APIA, în care vor fi înscrise efectivul de animale şi/sau terenul exploatat. Se va implementa schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), cu elemente noi în ce priveşte partea de ecologie, înverzire. Vom organiza propriile sesiuni de informare, în ce priveşte depunerea cererii de plată unice”, a afirmat Marius Rusu, din cadrul al APIA Neamţ.

Șapte scheme de plăţi directe

În perioada 2015 – 2020 vor exista şapte scheme de plăţi directe care se vor acorda ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli.

Ajutorul naţional tranzitoriu reprezintă plăţi suplimentare care se acordă din bugetul naţional fermierilor din sectoarele vegetal şi zootehnic, respectiv celor care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013.

Prin plata redistributivă, pe baza experienţei şi a constatărilor pe vechiul exerciţiu financiar, se vor încuraja fermele de nivel mediu, cele cu suprafeţe totale între cinci şi 30 de hectare, alocându-se sume suplimentare pentru aceşti fermieri.

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu se adresează în special fermierilor din zona montană, către care se va putea face plata pentru zona montană defavorizată, fiind vorba despre vechea Măsură 2.1.1 şi apoi se vor putea face plăţile de agromediu către cei care au beneficiat de Măsura 2.1.4, care de acum se va numi Măsura 10.

„Plata pentru tinerii fermieri se adresează fermierilor care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plată. Prin aceasta, se vrea încurajarea întoarcerii tinerilor fermieri la ţară, deoarece s-a observat o îmbătrânire a populaţiei din mediul rural”, susţine reprezentantul APIA Neamţ.

Schema de sprijin cuplat se adresează inclusiv crescătorilor de animale şi celor care exploatează în sistemul vegetal. Se acordă numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu ori afectate de anumite dificultăţii. Sectoare şi producţii vizate sunt: culturile proteice, leguminoase pentru boabe, cânepă, orez, seminţe, hamei, sfeclă de zahăr, fructe şi legume, lapte, carne de oaie şi capră, carne de vită şi mânzat şi viermi de mătase.

Cele mai accesate, schemele simplificate pentru micii fermieri

La nivelul judeţului Neamţ, potrivit datelor din anul 2014, cei mai mulţi fermieri care au primit finanţare de la APIA cultivau suprafeţe până în cinci hectare. Lor li se va recomanda, în noua PAC, schema simplificată pentru micii fermieri. „În judeţul Neamţ, aproximativ 70% dintre fermierii care au accesat fonduri la APIA în anul precedent se încadrează pentru schema simplificată. Ei au obţinut plăţi directe, anul trecut, de până la 1.250 de euro. Lor li se va sugera schema simplificată. Pentru ei, nu se vor mai realiza controale în ce priveşte eco-condiţionalitatea, respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, şi în materie de gestionare a activităţii. Este vorba de fermele de subzistenţă, cele cu suprafeţe până în cinci hectare, care predomină în judeţul Neamţ”, a spus Marius Rusu.

Comentarii

WORDPRESS: 0