ITM Neamț, controale asupra activităţilor cu articole pirotehnice

HomeEconomie

ITM Neamț, controale asupra activităţilor cu articole pirotehnice

 

În perioada 2 – 31 decembrie s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice. Obiectivul acţiunilor de control a fost identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare, informează Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț.

Premergător etapei de control, ITM Neamţ a desfăşurat etapa de avizare a spaţiilor pentru comercializare şi autorizare a unităţilor împreună cu IPJ Neamţ, precum şi testarea şi autorizarea pirotehnicienilor. Pentru desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice în judeţul Neamţ au fost autorizaţi 23 de agenţi economici, șapte dintre aceştia utilizează pirotehnicieni autorizaţi şi pot organiza jocuri de artificii, iar restul au fost autorizaţi pentru comercializarea articolelor pirotehnice. Au fost avizate 27 de spaţii de comercializare.

În timpul activităţii de autorizare/avizare reprezentanţii agenţilor economici au fost informaţi cu privire la regimul de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice precum şi cu privire la răspunderile juridice în cazul constatării abaterilor de la reglementările legale.

În cadrul etapei de control inspectorii de muncă au verificat dacă:
– deţinătorii de articole pirotehnice respectă condiţiile prevăzute în autorizaţii pentru a desfăşura aceste activităţi;
– mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;
– transportul articolelor pirotehnice se face conform prevederilor legale;
– depozitarea acestora este conformă;
– dacă nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;
– articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Deficienţele constatate la controalele efectuate se referă la:
– instruirea insuficientă a personalului care comercializează efectiv articole pirotehnice;
– organizarea activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost controlaţi toţi cei 23 de agenţi economici autorizaţi, doi dintre aceştia fiind sancţionaţi contravenţional, mai precizează comunicatul ITM Neamț.

 

Comentarii

WORDPRESS: 0