HomeEducatie

Inspectorii şcolari vor fi evaluați pe baza unei grile de competențe

Inspectorii şcolari vor fi evaluaţi în fiecare an de către inspectorat şi pot fi daţi afară dacă primesc calificativul „nesatisfăcător”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat în Monitorul Oficial metodologia de evaluare a inspectorilor şcolari şi fişa de evaluare-cadru. Potrivit noii metodologii, inspectorii şcolari vor putea daţi afară dacă primesc la evaluare calificativul „nesatisfăcător”.

Fiecare inspector şcolar completează punctajul de autoevaluare şi elaborează un raport argumentativ, ambele depunându-se la registratura inspectoratului şcolar, în perioada 1 – 7 septembrie a anului şcolar următor. Punctajele alocate sunt motivate de documentaţia existentă în inspectoratul şcolar.

Inspectorul şcolar general finalizează fişa de evaluare a inspectorului şcolar prin completarea punctajului acordat, numai după ce inspectorul şcolar general adjunct în a cărei subordine directă este cel evaluat consultă directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi şefii comisiilor metodice privind respectarea deontologiei profesionale de către inspectorii şcolari.

Fişele de evaluare ale inspectorilor şcolari sunt vizate de inspectorul şcolar general adjunct şi de inspectorul şcolar general până la data de 15 septembrie a anului şcolar următor, marcând finalizarea procesului de evaluare. Contestaţiile se depun la registratura inspectoratului şcolar, în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării deciziei inspectoratului şcolar de acordare a punctajului final de evaluare. Acestea sunt rezolvate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în prezenţa persoanei evaluate, în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea lor la inspectoratul şcolar.

Rezultatul poate fi atacat în contenciosul administrativ sau la instanţa de judecată competentă.

Punctajul final şi calificativul acordat vor fi comunicate, în scris, celor în cauză, până la data de 30 septembrie a anului şcolar următor. Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual: „foarte bine” (85 – 100 de puncte) – validare pe funcţie, „bine” (70 – 84,99 de puncte) – validare pe funcţie, „satisfăcător” (60 – 69,99 de puncte) – monitorizare (reevaluare la un interval de 3 – 6 luni), „nesatisfăcător” (sub 60 de puncte) – invalidare pe funcţie (încetarea contractului de management educaţional încheiat în calitate de inspector şcolar).

Foto: Inspectorul şcolar general Viorel Stan

Comentarii

WORDPRESS: 0