HomeActualitateRoman

George Radu Melidon va primi titlul de cetățean de onoare

Întemeietorul primei biblioteci publice din Roman este și organizatorul învăţământului primar normal din România. În 1885, el a donat Primăriei comunei Roman 216 volume. Profesorul şi publicistul George Radu Melidon le-a explicat autorităţilor locale de la acea vreme cum să folosească donaţia. Reprezentanţii Bibliotecii Municipale vor, acum, să recupereze volume din colecţia Melidonium.

melidon 02Administraţia locală va acorda titlul de cetăţean de onoare, post-mortem, lui George Radu Melidon. Acordarea acestui titlu reprezintă recunoaşterea pe care autorităţile o acordă celui care a înfiinţat biblioteca publică la Roman, datorită unei donaţii de carte care a cuprins 216 volume. Donaţia s-a realizat în 1885, la iniţiativa omului de cultură George Radu Melidon. În luna aprilie a acelui an, Melidon i-a scris primarului comunei Roman, Pandele Grigorescu: „Am onoarea a oferi în dar Comunei mele natale Romanul două sute şasesprezece volume cărţi toate legate şi relativ la ştiinţă, litere şi istorie naţională dupre alăturatul inventar, ca un prinos cetăţenesc din singura avere ce am”.

Printre volumele donate de George Radu Melidon se numără: „Satirile lui Antioh Cantemir”, traduse de C. Negruzzi şi A. Donici, „Voyage d’un naturaliste” par Ch. Darwin, „Agricultura în judeţul Putna”, de Ioan Ionescu de la Brad, „Istoria românilor”, de August Treboniu Laurian, „Dreptul public al Românilor”, de Simion Bărnuţiu, „Metternich’s nachgelassenen Papieren”, „Histoire universelle” par Durny, două volume sau „Descrierea Moldovei” de Cantemir, ediţia 1851.

George Radu Melidon a condiţionat donarea de carte, dorind ca urmaşii să ştie cine a donat cărţile şi să cinstească, peste ani, familia Melidon. „Această colecţiune va purta neschimbat numirea de Melidonium spre veşnica pomenire a numelui familiei mele arborigena Romanului şi va sta veşnic în un dulap deosebit cu inscripţiunea de mai sus, în salonul principal al primăriei comunale, împreună cu fotografia donatorului. Onorabila primărie va pune cărţile la dispoziţiunea oricărui amator spre cetire şi cercetare după regulamentele ce va găsi de cuviinţă a face dupre timp şi împrejurări, însă numai în cuprinsul localului primăriei, iar în afară cărţile nu se vor împrumuta nimănui, afară de persoane vrednice de credinţă şi cu depunere de garanţie a valoarei întregului opu, dupre cum se indică în special pentru fiecare, prin mai sus menţionatul catalog cu o valoare totală de patru mii patru sute şesezeci lei”.

melidon 03La acest moment nu se mai ştie nimic nici de dulapul special pentru cărţi, dar nici de volume. Clădirea în care a funcţionat Primăria în 1885 – care se afla în zona cinematografului Unirea – a fost dărâmată de comunişti, iar în locul ei au fost construite blocuri. „Nu mai avem niciun volum, dar suntem în căutarea cărţilor. Din păcate, avem foarte puţine informaţii despre activitatea lui George Radu Melidon şi un singur portret. Am găsit un decret, semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în care lui George Radu Melidon i se recunoşteau meritele pentru funcţia deţinută în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cultelor. Vom mai căuta infomaţii, pentru a întregi portretul acestui om de cultură, acum, la 130 de ani de lectură publică la Roman”, a afirmat Cristian Panaite, directorul Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon”.

Cine a fost George Radu Melidon

George Radu Melidon a studiat literatura şi istoria la Academia Naţională din Iaşi, iar în septembrie 1855 a fost trimis la Paris pentru studiul matematicilor. Din 1856, devine profesor la Gimnaziul Academic din Iaşi. În calitate de director general al şcolilor, George Radu Melidon se va preocupa de dezvoltarea învăţământului sătesc, contribuind şi la formarea învăţătorilor pentru aceste şcoli. Din 1857, devine şef de secţie în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Moldova, iar în 1860 – director în acelaşi minister. O perioadă, conduce Şcoala normală de învăţători din Bucureşti şi, în această calitate, elaborează programe de învăţământ. În 1881 se pensionează şi, retras la Roman, continuă să activeze ca profesor suplinitor la gimnaziu.

Preocupările lui George Radu Melidon sunt predominant didactice. El scoate astfel, în mai multe ediţii, o „carte de citire”, o „carte de lectură”, un „Manual al învăţătorului” sau „Elemente de pedagogie practică în uzul şcoalelor populare”. A pregătit o „Cosmologie” şi o „Istorie universală”, care n-au mai fost date la tipar, după cum nepublicate au rămas „Memoriile Unirei” şi, pe cât se pare, un volum de „Chestiuni politice” (1855 – 1862) şi altul de „Scrieri literare”, care, fie că n-au mai apărut, fie că s-au pierdut. În almanahuri, în publicaţiile vremii ca „Zimbrul” şi „Foiletonul Zimbrului”, „Foiţa de istorie şi literatură”, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, George Radu Melidon publică articole pe teme politice, sociale şi comerciale, unele traduceri din franceză.

Pe lângă activitatea pedagogică bogată, George Radu Melidon a avut şi înclinaţi poetice. El a scris poezii şi proză, dar a rămas în memoria urmaşilor mai ales datorită modului în care a modernizat învăţământul românesc.

George Radu Melidon, organizatorul învăţământului primar normal din România, s-a stins din viaţă în ziua de 11 mai 1897 şi este înmormântat în cimitirul oraşului Roman.

„George Radu Melidon a fost un distins membru al corpului didactic, un spirit ales, care a onorat şcoala românească, prin activitatea desfăşurată pe teren pedagogic şi cultural, iar prin publicistică a contribuit la luminarea minţii concetăţenilor săi, punând bazele primei biblioteci publice în oraşul său natal. De aceea, merită din partea noastră o sinceră recunoştinţă şi o pioasă aducere aminte”, a afirmat Emilia Țuţuianu, vicepreşedintele Societăţii Culturale „George Radu Melidon”.

Această societate culturală a fost înfiinţată, în anul 2008, după o iniţiativă de reabilitare şi de păstrare a identităţii oraşului Roman, definitorie prin istoria, spiritualitatea şi cultura locală, reunind prestigioşi oameni de cultură din Roman, precum profesor universitar doctor Tudor Ghideanu, publicistul Gheorghe A. M. Ciobanu, profesor doctor Vasile Ursachi, pictorul Iosif Haidu, dar şi alţi iubitori de cultură şi arte, animaţi de impulsionarea vieţii culturale romaşcane.

Imagini din arhiva Societăţii George Radu Melidon, Roman

Comentarii

WORDPRESS: 0