Prima paginăSocial

Formare profesională prin proiect Erasmus+, la Colegiul Tehnic „Danubiana”

Formare profesională prin proiect Erasmus+, la Colegiul Tehnic „Danubiana”

Dimensiune text

 

 

Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman a câştigat un nou proiect finanţat prin fonduri europene. Este vorba despre un proiect KA1 – mobilități de formare pentru cadrele didactice, cu un buget de peste 37.000 de euro, intitulat „Equal Education for Everyone in the 21st Century School”. Finanţarea este asigurată prin programul Erasmus+, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, şi este primul proiect de acest tip aprobat la Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor profesorilor cu funcții de răspundere a colegiului pentru consilierea elevilor în problematica dezvoltării personale, ca premiză a integrării în spațiul european al muncii și formarea unei echipe de specialişti care să contribuie printr-un plan coerent la administrarea eficientă a problemelor școlii, rezolvarea situațiilor dificile pentru diminuarea numărului de elevi cu abandon şcolar până la sfârșitul anului 2020.

„Grupul țintă al proiectului este format din: directori, responsabili comisii metodice, metodiști, membri ai Consiliului de administrație, consilieri al elevilor, dar și profesorii debutanți, profesorii care provin din mediul rural, care sunt diriginți la clase cu copii cu oportunități reduse, profesori care lucrează cu elevi cu cerințe educative speciale sau copii aparținând minorităților etnice, în concluzie cei care pot fi modele pentru ceilalți sau pot constitui motoarele pentru o nouă strategie în școală pentru îndeplinirea planului de dezvoltare. Cursurile sunt organizate de una din cele mai respectate organizații finlandeze și accentul va fi pus pe comparația administrațiilor școlare în Europa, dar și de a oferi noi metode folosite în  managementul pedagogic, economic și al resurselor umane, de folosire a celor trei părți ale managementului în gestionarea situațiilor dificile apărute în relația cu personalul, familiile și elevii”, a afirmat coordonatorul proiectului, profesor Nadia Cîrcu.

Între activităţile care se vor derula pe parcursul anul școlar 2019 – 2020 se numără: Cursuri de formare în Finlanda și Spania: „School Management” (Spania) și „How We Avoid Dropouts in Schools – The Way of Finland” (Finlanda); elaborarea Planului de reducere a abandonului şcolar prin: elaborarea unui set de instrumente pentru reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, activităţi de conştientizare a propriului profil de risc şi consiliere individuală, teatru forum, activităţi propuse de elevii cuprinşi în grupul ţintă, workshopuri cu părinţii.

Pentru pregătirea mobilităților de formare, cadrele didactice vor participa la cursuri astfel: Pregătire lingvistică – limba engleză, 40 ore – urmărește atingerea cel puțin a nivelului B2 conform Cadrului European de Referință; Pregătire pedagogică: 10 ore și va conține: prezentarea programului de mobilități și a certificatului Europass Mobility, a contractului de finanțare a proiectului Erasmus Plus, prezentarea modalităților de recunoaștere și transfer a rezultatelor învățării (utilizarea Sistemului european de transfer al creditelor ECTS); Pregătire culturală: 10 ore ce se vor  desfășura în perioada premergătoare participării la cursuri și va avea ca scop facilitarea integrării socio-culturale a participanților la mobilitate, prin acumularea de cunoștințe despre cultura și civilizația spaniolă și finlandeză.

În urma implementării acestui proiect, profesorii vor beneficia de creşterea nivelului de înţelegere a fenomenului abandonului şcolar şi a modalităţilor de combatere a acestuia, dezvoltare profesională, creşterea capacităţii de a răspunde la nevoile elevilor, o mai bună înțelegere a modalităţilor prin care, în şcoală, educaţia formală se împleteşte cu cea non-formală, precum și de îmbunătăţirea competenţelor lingvistice.

„Ne bucurăm să implementăm acest proiect în școală, pentru că va produce schimbări pozitive în stilul de predare și de management al profesorilor, beneficiari sau nu de mobilități. Credem că acest lucru se va întâmpla pentru că noua generație de proiecte Erasmus+ din cadrul Acțiunii-cheie 1 «Mobilitatea în învățare a persoanelor» (KA1) va forma la nivelul școlii o masă critică, un nucleu puternic care va produce, va susține și va dezvolta schimbările vizate de obiectivele educației europene”, a mai afirmat profesor Nadia Cîrcu.

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0