HomeEducatieNeamt

Elevii nemțeni au făcut 1.336.472 de absențe

Problemele sociale, relaţia profesor-elev şi programele şcolare sunt principalele cauze ale absenteismului şcolar.

Din cele 1.336.472 de absenţe înregistrate de elevii nemţeni în anul şcolar 2014 – 2015, au fost motivate 634.095. Cu excepţia învăţământului liceal, cursuri de zi, numărul absenţelor nemotivate la celelalte nivele de studiu a fost mai mare decât al celor motivate.

În învăţământul primar au fost înregistrate 158.608 de absenţe, din care 64.920 au fost motivate. Multe absenţe au făcut şi elevii din învăţământul gimnazial (422.219), dintre care 240.383 nu au putut fi justificate. Cele mai multe absenţe au fost înregistrate la învăţământul liceal, cursuri de zi (639.484). La liceu, numărul absenţelor motivate a fost de 342.638. Elevii de la învăţământul liceal seral, cu frecvenţă redusă şi fără frecvenţă, au acumulat în anul şcolar trecut 27.383 de absenţe, din care au fost motivate 8.867, iar cei de la învăţământul profesional, 88.778 de absenţe, din care nemotivate – 52.944.

Şcolile au obligaţia să transmită, lunar, situaţia absenţelor elevilor către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Neamţ, o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) şi coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ.

Procesul de monitorizare a absenţelor are scopul de a furniza ISJ Neamţ informaţii detaliate asupra nivelului de participare a elevilor la ore, în vederea stabilirii unor măsuri corective şi de îmbunătăţire a calităţii actului educativ.

Cauzele absenţelor din catalog sunt multiple. Cele mai multe cauze care conduc la absenteism sunt de natură socială. Mulţi copii au un părinte sau, chiar, ambii părinţii plecaţi la muncă în străinătate. În aceste situaţii, motivarea copiilor de către bunici sau rudele în grija cărora au fost lăsaţi este mai dificil de realizat, aceştia fiind în imposibilitatea de a fi la curent cu cercurile pe care nepoţii le frecventează. Legătura profesor-elev este importantă în reducerea absenteismului şcolar. Elevii trebuie să ajungă la şcoală de plăcere, şi nu din obligaţie, iar programele şcolare trebuie să vină în întâmpinarea aşteptărilor elevilor, a declarat săptămâna trecută Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

Legislaţia în vigoare stabileşte că în cazul învăţământului liceal – clasele XI-XII/XIII -, la 20 de absenţe nemotivate se trimite părinţilor sau tutorilor legali un preaviz de exmatriculare, iar la 40 de absenţe nemotivate se aplică sancţiunea de exmatriculare. Până în clasa a X-a, elevii nu pot fi exmatriculaţi, deoarece sunt prinşi în învăţământul obligatoriu de zece ani. Ultimii doi ani de liceu stau în mâinile elevilor. Ei decid ce vor să facă cu viaţa lor.

Elevii din familiile sărace care înregistrează mai mult de 20 de absenţe pierd sprijinul financiar oferit în cadrul Programului social „Bani de liceu”, în valoare de 180 de lei.

Articol nou

Comentarii

WORDPRESS: 0